Vytváření uživatelů a skupin Azure v Azure Active Directory

Začátečník
Správce
Azure
Azure Active Directory

Vytvářejte uživatele ve službě Azure Active Directory. Získejte přehled o různých typech skupin. Vytvořte skupinu a přidejte do ní členy. Spravujte firemní účty hostů.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte:

  • Přidat uživatele do služby Azure Active Directory
  • Spravovat přístup k aplikacím a prostředkům pomocí skupin služby Azure Active Directory
  • Udělit přístup uživatelům typu host při spolupráci B2B v Azure Active Directory B2B (business to business)

Požadavky

  • Žádný