Navrhování v Azure s ohledem na zajištění výkonu a škálovatelnosti

Středně pokročilý
Architekt řešení
Azure
Content Delivery Network
Virtual Machines
App Service
SQL Database
Functions
Container Instances
Kubernetes Service
Traffic Manager
Redis Cache
Monitor
ExpressRoute
Virtual Network

Škálování systému s ohledem na zatížení, identifikace problémových míst v síti a optimalizace výkonu úložiště jsou důležité věci, které zajistí pro vaše uživatele optimální prostředí. Zjistěte, jak zajistit co nejlepší výkon vaší aplikace.

V tomto modulu:

  • Upravit kapacitu podle úloh vertikálním navýšením kapacity a horizontálním navýšením kapacity
  • Optimalizovat výkon sítě
  • Optimalizovat výkon úložiště a databáze

Požadavky

Žádné