Použití Power BI

Dokončeno

Teď, když jste seznámili se základy práce s Microsoft Power BI, se podíváme na některé praktické příklady a vydáme se na prohlídku s průvodcem.

Aktivity a analýzy, se kterými se v Power BI seznámíte, se řídí obecným postupem. Obecný postup aktivity vypadá takto:

  1. Přenesení dat do Power BI Desktopu a vytvoření sestavy
  2. Publikování do služby Power BI, kde můžete vytvářet nové vizualizace nebo sestavovat řídicí panely
  3. Sdílení řídicích panelů s ostatními uživateli, zejména s těmi, kteří jsou na cestách
  4. Zobrazení a interakce se sdílenými řídicími panely a sestavami v aplikacích Power BI Mobile

Cyklus použití Power BI

Jak už bylo uvedeno dříve, můžete strávit všechen svůj čas ve službě Power BI zobrazováním vizuálů a sestav vytvořených jinými uživateli. A to je v pořádku. Někdo jiný z vašeho týmu může strávit svůj čas v Power BI Desktopu, což je také v pořádku. Abyste lépe pochopili celé spojité prostředí Power BI a jeho přínosy, ukážeme vám všechno. Potom se můžete rozhodnout, jak to co nejlépe využít.

Pojďme tedy začít s prohlídkou. Nejdříve je potřeba se naučit, co tvoří základní stavební bloky Power BI, které budou poskytovat pevný základ pro převedení data na poutavé sestavy a vizuály.