Úvod

Představte si následující scénář. Jako vedoucí projektu ve vládní instituci USA chcete využít všechno, co nabízí cloud: škálování, elasticitu, mikroslužby a další možnosti. Hledáte cloudové řešení, která splňuje striktní požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů. Víte, že obdobné instituce už transformovaly své fungování přesunutím zásadních procesů do cloudu. Je čas posoudit různé možnosti – zároveň jste se doslechli o Azure Government.

V tomto modulu se seznámíte se službou Azure Government: co může nabídnout a jak můžete začít s přechodem na cloud.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Porozumíte funkcím zabezpečení a dodržování předpisů a výhodám služby Azure Government.
  • Porozumíte rozsahu služeb nabízených přes marketplace Azure Government.
  • Rozhodnete se, jestli je služba Azure Government pro vás jako vládní agenturu nebo partnera to pravé.
  • Dozvíte se, jak získat přístup k Azure Government.

Předpoklady

  • Znalost základních pojmů a konceptů cloud computingu
  • Znalost Azure a webu Azure Portal
  • Jste členem nebo partnerem některého úřadu státní správy USA