Prověrka znalostí

Zkontrolujte své znalosti

1.

Která zásada restartování je obvykle nejlepší volbou pro dlouho běžící úlohy, které obsluhují žádosti?

2.

Pravda nebo nepravda: Ve výchozím nastavení můžete hodnoty proměnné prostředí zobrazit na webu Azure Portal a jako výstup Azure CLI.

3.

Jaký příkaz k řešení potíží můžete použít k zobrazení událostí kontejneru při spuštění?