Moduly v tomto studijním programu

Dozvíte se, jak nakonfigurovat zásady zálohování a obnovení, které vyhovují zákonným potřebám vaší společnosti.

Dozvíte se, jak nakonfigurovat zálohování virtuálních počítačů včetně operací obnovení.

Dozvíte se, jak nakonfigurovat Azure Monitor, včetně dotazování protokolu aktivit.

Dozvíte se, jak nakonfigurovat upozornění Azure včetně skupin akcí.

Dozvíte se, jak nakonfigurovat Log Analytics, včetně strukturování dotazů.

Dozvíte se, jak nakonfigurovat Network Watcher a řešit běžné problémy se sítěmi.

Možnosti upozorňování ve službě Azure Monitor vám umožní reagovat na incidenty a aktivity ve vaší infrastruktuře.

K získání cenných informací o vaší infrastruktuře z dat protokolu použijte protokoly služby Azure Monitor.

Nasaďte monitorování úloh na virtuálních počítačích. Nastavte pracovní prostor služby Log Analytics, připojte virtuální počítače k virtuálním počítačům azure Monitor Přehledy a pomocí dotazovací jazyk Kusto sestavte dotazy protokolu.