základy Microsoft Azure: Popis základních služeb Azure

Začátečník
Správce
Architekt řešení
Vývojář
Student
Azure
App Service
Blob Storage
Container Instances
Container Registry
Cosmos DB
Databricks
Data Lake
ExpressRoute
Soubory
HDInsight
Kubernetes Service
SQL Database
Storage
Účty úložiště
Synapse Analytics
Virtual Machines
Virtual Network
VPN Gateway

Po dokončení tohoto studijního programu budete schopni:

  • Porozumět škále služeb dostupných v Azure, včetně výpočetních prostředků, sítě, úložiště a databáze
  • Identifikace virtualizačních služeb, jako jsou Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service a Azure Virtual Desktop
  • Porovnat databázové služby Azure, jako jsou Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL a služby Azure pro velký objem dat a analýzu
  • Prostudovat síťové prostředky Azure, jako jsou virtuální sítě, brány VPN a Azure ExpressRoute
  • Shrnout úložné služby Azure, mezi které patří Azure Blob Storage, Azure Disk Storage a Azure File Storage

Zde jsou studijní programy v této sérii:

The trophy for the Describe core Azure services learning path.

Část 2: Popis základních služeb Azure

Požadavky

  • Měli byste být obeznámeni se základními koncepty a terminologií výpočetní techniky.
  • Znalost cloud computingu je užitečná, ale nikoli nezbytná.

Moduly v tomto studijním programu

V tomto modulu se dozvíte, jak využít různé virtualizační služby Azure Compute, které pomáhají aplikacím rychle a účinně navýšit kapacitu, aby bylo možné vyhovět rostoucí poptávce.

V tomto modulu se podíváme na několik základních síťových prostředků, které jsou k dispozici v Azure. Seznámíte se se službou Azure Virtual Network, kterou můžete nakonfigurovat do přizpůsobeného síťového prostředí vyhovujícího potřebám vaší společnosti. Naučíte se také používat Azure VPN Gateway a Azure ExpressRoute k vytváření zabezpečených komunikačních tunelů mezi různými umístěními vaší společnosti.

V tomto modulu se seznámíte s některými možnostmi úložiště, která jsou k dispozici ve službách Azure Storage, a s vhodnými scénáři použití každé z nich. Po dokončení jednotlivých lekcí tohoto modulu budete znát služby Azure Blob Storage, Azure Disk Storage a Azure Files a úrovně přístupu k objektům blob.

V tomto modulu se seznámíte s několika databázovými službami dostupnými v Microsoft Azure, například s Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, Azure Database for MySQL a Azure Database for PostgreSQL. Kromě toho se dozvíte o některých službách pro velké objemy dat a analýzy v Azure.