Vytváření inteligentních chatbotů pomocí služby Azure Bot Service

Začátečník
Odborník na AI
Azure
Azure Portal
Language Understanding
Bot Service

Chatboti můžou zákazníkům zprostředkovat komunikaci s počítačovými aplikacemi v podobě konverzace využívající text, grafiku nebo mluvenou řeč. Může se přitom jednat o jednoduchý dialog otázek a odpovědí, nebo o propracovaného chatbota, který lidem umožňuje inteligentní interakci se službami s využitím porovnávání vzorů, sledování stavu a metod umělé inteligence dobře integrovaných se stávajícími obchodními službami. Naučte se vytvořit chatbota a dodat mu inteligenci díky integraci nástrojů QnA Maker a LUIS.

Požadavky

Základy Azure

Moduly v tomto studijním programu

Roboti představují oblíbený způsob, jak poskytovat podporu ve více komunikačních kanálech. Tento modul popisuje, jak pomocí služeb QnA Maker a Azure Bot Service vytvořit robota, který bude odpovídat na otázky uživatelů.