Správa prostředků v Azure

Začátečník
Vývojář
Architekt řešení
Správce
Azure
Rozhraní příkazového řádku
Azure Portal
Správa nákladů

Naučte se pracovat s příkazovým řádkem a webovým portálem Azure, abyste mohli vytvářet, spravovat a řídit cloudové prostředky. Tento studijní program vám pomůže připravit se na certifikaci Microsoft Certified: Azure Developer Associate.

Požadavky

Žádné

Moduly v tomto studijním programu

Azure podporuje tři přístupy k nasazování cloudových prostředků – veřejný, soukromý a hybridní cloud. Výběrem některého z nich se změní řada okolností týkajících se služeb přesouvaných do Azure, včetně nákladů, požadavků na údržbu a zabezpečení. V tomto modulu se podíváme na všechny tři typy a pomůžeme vám se kvalifikovaně rozhodnout, jaký využít pro vaše služby. Krátce se také podíváme na modely služeb podporované platformou Azure, abyste při plánování nasazení Azure dokázali určit, se kterými službami byste měli začít.

Azure CLI můžete nainstalovat místně a použít ke správě prostředků Azure.

Nainstalujte Azure PowerShell místně a použijte ho ke správě prostředků Azure.

Tento modul vás seznámí s faktory, které ovlivňují náklady, a s nástroji, které vám pomohou odhadnout a řídit útratu v cloudu.

Azure Resource Manager můžete použít k uspořádání prostředků, vynucení standardů a ochraně důležitých prostředků před odstraněním.

Identifikujte prostředky Azure, které můžete přesunout do jiné skupiny prostředků. Pro přesunutí prostředků použijte portál Azure Portal.