Stahování – nejčastější dotazy

Požadavky na stažení softwaru Microsoftu z webu VLSC

Musíte si koupit licenci na produkty, které si chcete stáhnout, a mít přístup k platnému kódu Product Key pro každou licenci, aby bylo možné dokončit instalaci. Před stažením produktů ověřte svůj nárok na licence.

Požadavky na systém pro jednotlivé produkty najdete v popisu produktu na stránce Downloads Keys (Klíče ke stažení) na webu VLSC. Podrobné informace o produktech, na které máte nárok, najdete ve vašem souhrnu licencí.

Poznámka

Ne všechny produkty vyžadují kód Product Key.

Jaké produkty si můžu stáhnout z VLSC

Pokud jsou vaše práva ke stažení přidružená k programu Open License, Open Value nebo Open Value Subscription, můžete stáhnout jenom ty produkty, které jste si už koupili. VLSC zobrazuje možnost stažení jenom pro licence, které jste si už koupili.

Ostatní licenční programy (Select +, Enterprise, Campus nebo School) umožňují stáhnout libovolný produkt z katalogu ještě před zakoupením licence.

Pokud je váš profil VSLC propojený s programem Open i jinými licenčními programy, zobrazí se celý katalog.

Které produkty jsou k dispozici ke stažení z VLSC

Pokud chcete zjistit, které produkty jsou k dispozici ke stažení, postupujte takto:

 1. Kliknutím na Downloads and Keys (Položky ke stažení a klíče) na horním navigačním panelu zobrazte seznam produktů na základě nároků vaší licence. Pomocí filtrů vlevo upřesněte hledání produktů podle kategorie.
 2. Klikněte na odkaz Download (Stáhnout) přidružený k příslušnému produktu.
 3. Pokud tento produkt není k dispozici, v rozevíracím seznamu Download Settings (Nastavení stahování) se zobrazí zpráva: This product is not available for download (Tento produkt není možné stáhnout).

Licence pro klientský přístup (CAL)

CAL není softwarový produkt, ale licence, která uživateli dává právo přistupovat ke službám serveru.

K aktivaci CAL nepotřebujete stažený softwarový soubor ani kód Product Key 5*5. Místo toho se produkt aktivuje a instaluje prostřednictvím průvodce aktivací přímo z počítače.
Příklady licencí pro klientský přístup

 • Windows Server
 • SQL Server
 • Exchange Server
 • Server Skypu pro firmy
 • SharePoint Server
 • System Center
 • Project Server

Další informace o sadách Microsoft CAL

Stažení Microsoft Office pro Mac z VLSC

Pokud chcete spustit multilicenční verzi Office pro Mac musíte stáhnout a nainstalovat 2 samostatné soubory.

 1. Balíček serializátoru multilicence (VL) v Microsoft Office pro Mac souboru ke stažení na VLSC.
 2. Instalační Microsoft Office pro Mac z Office Content Delivery Network (CDN) na internetu. K dispozici jsou také soubory instalačních balíčků pro jednotlivé aplikace. Microsoft Office pro Mac kód Product Key nevyžaduje, protože serializátor VL se používá k aktivaci Office 2019 pro Mac jako multilicenční verze.

Poznámka

Na Office 2016 pro Mac rozdíl od verze Office 2019 pro Macnení instalační balíček k dispozici naVLSC (Volume Licensing Service Center).

Upgrade Office pro Mac zákazníky s multilicenčními licencemi není nutné odinstalovat Office 2016 pro Mac nebo Office 2019 pro Mac, aby bylo možné aktualizace aktualizovat. Další informace a ukázky tohoto procesu Office pro Mac v tématu Upgrade na Office nebo 2019 pro Mac.

Tip

[Průvodce nasazením pro Office pro Mac] je určený k tomu, aby správcům a dalším IT specialistům pomohl plánovat, implementovat a udržovat nasazení Office pro Mac ve svých organizacích.

Stažení produktů a klíčů ve VLSC

Kliknutím na Downloads and Keys (Položky ke stažení a klíče) na horním navigačním panelu zobrazte seznam produktů na základě nároků vaší licence. Pomocí filtrů vlevo upřesněte hledání produktů podle kategorie.

Pokud si chcete stáhnout nějaký produkt, klikněte na odkaz Download (Stáhnout) přidružený k tomuto produktu. Pokud chcete pro vybraný produkt vyhledat přidružené kódy Product Key, klikněte na odkaz Keys (Klíče).

Abyste měli přístup stahování na webu VLSC, musí vám správce VLSC ve vaší organizaci přiřadit jednu z následujících rolí:

 • Správce
 • Stáhnout
 • Správce programu Software Assurance

Změna souboru ke stažení Nastavení

Pokud chcete získat přístup k nastavení stahování na webu VLSC, postupujte takto:

 1. Kliknutím na Downloads and Keys (Položky ke stažení a klíče) na horním navigačním panelu zobrazte seznam produktů na základě nároků vaší licence. Pomocí filtrů vlevo upřesněte hledání produktů podle kategorie.
 2. Klikněte na odkaz Download (Stáhnout) pro produkt, který chcete stáhnout. Otevře se rozevírací seznam Download Settings (Nastavení stahování).
 3. Vyberte způsob stahování, jazyk a typ operačního systému.
 4. Kliknutím na Continue (Pokračovat) potvrďte nastavení a stáhněte produkty.

Poznámka

Stahování může blokovat funkce blokování automaticky otevíraných oken. Při pokusu o stažení softwaru z webu VLSC zkontrolujte, že je funkce blokování automaticky otevíraných oken vypnutá.

Co jsou soubory EXE a ISO

Spustitelné soubory (EXE) a image (ISO) jsou dva typy souborů, které můžete vybrat při stahování produktů z webu VLSC:

 • Spustitelné soubory (EXE) je možné stáhnout a nainstalovat ve stejném systému. Nejdou z nich ale udělat samostatné spouštěcí disky pro instalaci do jiných počítačů.
 • Soubory imagí ISO (International Standards Organization) jsou přesné reprezentace obsahu a logického formátu. Tyto soubory můžete nainstalovat na počítač, který jste použili ke stažení balíčku, nebo zapsat na disky pro distribuci a instalaci do jiných počítačů.

Poznámka

Ne všechny produkty jsou k dispozici ve všech jazycích a ve všech formátech.

Použití softwaru souborů bitových kopie ISO ke stažení a uložení souboru bitové kopie ISO na disk CD-R nebo DVD-R

Pokud používáte počítač s Windows, k vypálení disku CD-R nebo DVD-R nepotřebujete žádný další software. Stačí dvakrát kliknout na soubor ISO, který jste stáhli, a potom postupovat podle kroků v průvodci vypalováním bitových kopií.

Pokud používáte jiný operační systém než Windows, možná budete potřebovat další software. Pokud je váš počítač vybavený vypalovačkou CD/DVD, je tento software pravděpodobně už v počítači uložený. Většina softwaru pro zápis CD-R/DVD-R umožňuje vytváření disků ze souboru image. Pro přístup k této funkci vyberte položku nabídky jako Copy Image to CD (Zkopírovat image na CD) nebo Burn Image (Vypálit image).

Operační systém Windows 7 nebo novější:

 1. Vložte prázdný disk DVD.
 2. Vyhledejte soubor ISO a klikněte na něj pravým tlačítkem.
 3. Vyberte možnost Vypálit bitovou kopii disku.
 4. Vyberte příslušnou jednotku pro vypalování disku a klikněte na tlačítko pro vypálení.

Podrobné pokyny najdete v dokumentaci k softwaru.

Připojení souborů ISO jako virtuálního zařízení a přístup k souborům ISO

Pokud nemáte na svém počítači nainstalovanou vypalovačku CD/DVD nebo nemáte k dispozici médium, můžete soubor ISO „připojit“ jako virtuální jednotku. Při použití této metody se počítač domnívá, že se jedná o skutečnou diskovou jednotku, a vy budete moct z tohoto „virtuálního disku“ číst soubory.

Pro tento postup budete potřebovat stáhnout software. K dispozici je několik softwarových možností umožňujících přístup k virtuálním diskům, ale nejsou otestované a tým VLSC je nepodporuje.

Poznámka

Tento přístup se doporučuje jenom pro instalaci aplikací (jako je Office) nebo pro menší upgrady systému. Pomocí tohoto přístupu nebudete moci nainstalovat operační systém, protože virtuální disk by v určitém okamžiku během instalace zmizel.

Operační systém System Windows 8 nebo novější – použijte možnost 1 nebo možnost 2:

Možnost 1

 1. Klikněte pravým tlačítkem na soubor ISO a vyberte tlačítko Připojit.
 2. Přejděte ke složce Můj počítač (nebo Počítač). Nová virtuální jednotka je přístupná v části Zařízení s vyměnitelným úložištěm. Dvojím kliknutím na tuto novou virtuální jednotku získáte přístup k obsahu souboru ISO.
 3. Potom vyhledejte a spusťte soubor setup.exe (nebo setup).

Možnost 2

 1. Klikněte pravým tlačítkem na soubor ISO.
 2. Klikněte na Otevřít v programu.
 3. Vyberte Průzkumník Windows. Zobrazí se nová složka systému Windows, která obsahuje obsah souboru ISO.
 4. Vyhledejte a spusťte soubor setup.exe (nebo setup).

Extrahování souborů ISO na pevný disk

K obsahu souborů bitových kopií ISO se dá získat přímý přístup pomocí nástrojů třetích stran, které umožňují extrakci souborů ze souboru do dočasné složky na pevném disku (podobně jako soubory. zip). Stejně jako u virtuální jednotky je tento přístup vhodný k instalaci aplikačního softwaru nebo upgradů systému.

Podpora souborů ISO nabízejí následující nástroje:

Poznámka

I když pro manipulaci se soubory ISO mohou fungovat i další produkty, nejsou otestované a Microsoft je nedoporučuje.

Stažení softwarových produktů z VLSC pomocí webového prohlížeče

Pokud chcete softwarové produkty z webu VLSC stahovat jenom pomocí webového prohlížeče (to znamená bez správce stahování), postupujte takto:

 1. Kliknutím na Downloads and Keys (Položky ke stažení a klíče) na horním navigačním panelu zobrazte seznam produktů na základě nároků vaší licence. Pomocí filtrů vlevo upřesněte hledání produktů podle kategorie.
 2. Klikněte na odkaz Download (Stáhnout) pro produkt, který chcete stáhnout. Otevře se rozevírací seznam Download Settings (Nastavení stahování).
 3. V Download Settings (Nastavení stahování) jako způsob stahování vyberte webový prohlížeč.
 4. Vyberte jazyk a typ operačního systému.
 5. Klikněte na Pokračovat.
 6. Potvrďte nastavení, která jste vybrali, a potom kliknutím na ikonu Stáhnout zahajte stahování požadovaného produktu.
 7. Otevře se okno Stáhnout soubor – upozornění zabezpečení a zobrazí se zpráva: Chcete soubor spustit nebo uložit?
 8. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud chcete nainstalovat soubor ihned po dokončení stahování, klikněte na Spustit.
  • Pokud soubor nechcete hned nainstalovat, klikněte na Uložit. Jakmile budete připravení nainstalovat tento software, dvojím kliknutím na soubor spusťte průvodce instalací.

Řešení chyb při stahování softwaru z VLSC

Častým řešením potíží při stahování je vymazat dočasné internetové soubory a historii ze systému. Pokud chcete vymazat mezipaměť (v Internet Exploreru), postupujte takto:

 1. Klikněte na Nástroje a potom klikněte na Možnosti Internetu. Zobrazí se okno Možnosti Internetu.
 2. Klikněte na kartu Obecné.
 3. V části Dočasné soubory Internetu klikněte na Odstranit soubory a potom kliknutím na OK odstraňte mezipaměť dočasných internetových souborů z vašeho systému.
 4. V části Dočasné soubory Internetu klikněte na Nastavení a potom zaškrtněte Při každé návštěvě stránky, aby se při každém přístupu ke stránce pro stahování na webu VLSC odebraly dočasné internetové soubory. Potom pro složku dočasných internetových souborů nastavte větší velikost, než je zamýšlené stažení.
 5. V části Dočasné soubory Internetu klikněte na Zobrazit soubory.
 6. Kliknutím na Upravit otevřete nabídku a potom klikněte na Vybrat vše.
 7. Stiskněte DELETE. Když se zobrazí dotaz, jestli chcete odstranit všechny soubory cookie, které jste vybrali, klikněte na Ano.
 8. Klikněte na OK (vícekrát), dokud se nezobrazí karta Obecné.
 9. V části Historie klikněte na Vymazat historii a potom klikněte na Ano. Když se zobrazí dotaz, jestli chcete odstranit historii navštívených webů, klikněte na OK.

Pokud tyto kroky nevyřešily váš problém a vaše společnost to umožňuje, můžete se také pokusit stáhnout software na počítač, pro který neplatí omezení serveru proxy (například doma). V opačném případě nás prosím kontaktujte.

Proč používat Správce stahování

Většina lidí dokáže stáhnout software z VLSC pomocí vlastního webového prohlížeče. VLSC ale nabízí také možnost nainstalovat Správce stahování, který pomáhá efektivně stahovat velké soubory. Pomocí správce stahování můžete snadno pozastavit, obnovit a zastavit proces stahování. Správce stahování také umožňuje automatické restartování, pokud se proces stahování přeruší.

Důležité

Pokud se rozhodnete nainstalovat software pomocí Správce stahování VLSC, musí být před pokusem o stažení softwarových souborů nainstalovaný Správce stahování.

Postup instalace Správce stahování

Použití správce stahování je jednou z možností při stahování softwarového produktu z webu VLSC. Po dokončení instalace se správce stahování automaticky použije ke správě dalších stažení produktů. Pokud chcete nainstalovat správce stahování, postupujte takto:

 1. Kliknutím na Downloads and Keys (Položky ke stažení a klíče) na horním navigačním panelu zobrazte seznam produktů na základě nároků vaší licence. Pomocí filtrů vlevo upřesněte hledání produktů podle kategorie.

 2. Klikněte na odkaz Download (Stáhnout) pro produkt, který chcete stáhnout. Otevře se rozevírací seznam Download Settings (Nastavení stahování).

 3. V nastavení stahování jako způsob stahování vyberte správce stahování.

 4. Klikněte na Pokračovat.

 5. Potvrďte nastavení, která jste vybrali, a potom klikněte na ikonu Stáhnout.

  Poznámka

  V prohlížeči Microsoft Internet Explorer se může zobrazit informační zpráva s výzvou k instalaci ovládacího prvku ActiveX. Tato zpráva se zobrazí, pokud jste ještě nenainstalovali ovládací prvek ActiveX nebo aplet v jazyce JavaTM. Pokračujte kliknutím na tuto zprávu a pak vyberte Nainstalovat ovládací prvek ActiveX.

  Informační zpráva

 6. V okně Internet Explorer – upozornění zabezpečení klikněte na Instalovat a potvrďte, že chcete nainstalovat správce stahování od společnosti Akamai Technologies, Inc.

  Okno Upozornění zabezpečení

 7. V okně Uložit jako vyberte umístění pro uložení správce stahování a potom kliknutím na Uložit zahajte stahování. Zobrazí se okno správce stahování a spustí se stahování produktu.

  Okno Uložit jako

Stažení softwarového produktu z VLSC pomocí Správce stahování

 1. Kliknutím na Downloads and Keys (Položky ke stažení a klíče) na horním navigačním panelu zobrazte seznam produktů na základě nároků vaší licence. Pomocí filtrů vlevo upřesněte hledání produktů podle kategorie.
 2. Klikněte na odkaz Download (Stáhnout) pro produkt, který chcete stáhnout. Otevře se rozevírací seznam Download Settings (Nastavení stahování).
 3. V nastavení stahování jako způsob stahování vyberte správce stahování.
 4. Vyberte jazyk a typ operačního systému.
 5. Klikněte na Pokračovat.
 6. Potvrďte nastavení, která jste vybrali, a potom kliknutím na ikonu Stáhnout zahajte stahování požadovaného produktu pomocí správce stahování.

Jak získám podporu pro stažené produkty

Pokud chcete získat přístup k seznamu možností podpory, navštivte prosím podporu Microsoftu. Někteří zákazníci s multilicencemi mohou využívat podporu řešení problémů, Software Assurance výhody. Projděte si vaše výhody programu Software Assurance a ověřte, zda na ni máte nárok.

Kde najdu podporu k tématům popsaným v těchto nejčastějších dotazech

Další školicí materiály k VLSC včetně videí najdete na tomto webu.

Kontaktujte podporu s asistencí

Zákazníci VLSC nás také mohou kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře. Microsoft bude odeslání webového formuláře reagovat během 24 hodin.