Nejčastější dotazy týkající se životního cyklu - Microsoft Azure

Původně publikováno: 6. června 2016

Přejděte sem a vyhledejte životní cyklus vašeho produktu.

Software Microsoft podporovaný na virtuálních počítačích Azure (Infrastruktura jako služba) se řídí stávající fází hlavní fáze a rozšířené podpory Pevných zásad.

Všechny ostatní služby Azure se řídí Moderními zásadami životního cyklu

Jaké jsou zásady pro cloudové služby Azure

Guest OS

Cloudové služby Microsoft Azure nebudou podporovat méně než poslední dvě Guest OS Families pro nasazení nových cloudových služeb. Microsoft poskytne oznámení 12 měsíců před vyřazením Guest OS family, aby se vyhladil přechod na podporovanou Guest OS family. Další informace o podporovaných rodinách hostovaného operačního systému naleznete v části Verze hostovaného operačního systému Microsoft Azure a Matice kompatibility sad SDK.

Azure SDK

Zásady sady Microsoft Azure SDK zahrnují vývojové nástroje sady Microsoft Azure SDK, rozhraní REST API, klientské knihovny, nástroje příkazového řádku, emulátory výpočetních prostředků a úložiště a nástroje Azure pro Microsoft Visual Studio.

Cloudové služby Microsoft Azure nebudou podporovat méně než nejnovější dvě verze sady SDK pro nasazení nových cloudových služeb. Microsoft poskytne oznámení 12 měsíců před vyřazením sady SDK, aby byl přechod na podporovanou verzi plynulý.

Kde mohu získat více informací?