Nejčastější dotazy týkající se životního cyklu – operační systémy zařízení

Původně publikováno: 18. července 2016

Přejděte sem a vyhledejte životní cyklus vašeho produktu.

Windows Mobile

Jaký je životní cyklus pro Windows Mobile?

Windows 10 Mobile, verze 1709 (vydáno v říjnu 2017) je poslední verze Windows 10 Mobile a Microsoft ukončí podporu 10. prosince 2019. Datum ukončení podpory platí pro všechny produkty Windows 10 Mobile, včetně Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise. Uživatelé systému Windows 10 Mobile již nebudou mít nárok na zasílání nových aktualizací zabezpečení, oprav hotfix nesouvisejících se zabezpečením, bezplatných možností podpory s asistencí nebo online aktualizací technického obsahu od společnosti Microsoft.

Zde se dozvíte více informací.

Podpora pro Windows Phone 8.1 byla ukončena 11. července 2017.

Na co se vztahují zásady životního cyklu Windows Mobile?

Počínaje Windows 10 Mobile, Microsoft zpřístupní aktualizace pro operační systém v telefonu, včetně aktualizací zabezpečení, po dobu minimálně 24 měsíců od data zahájení životního cyklu. Tyto aktualizace budou přírůstkové, přičemž každá aktualizace bude postavena na aktualizaci, která jí předcházela. Chcete-li zůstat podporováni, je nutné nainstalovat každou aktualizaci, která je vydána. Distribuci aktualizací může řídit mobilní operátor nebo výrobce telefonu, od kterého jste telefon zakoupili. Dostupnost aktualizací se bude rovněž lišit podle země, oblasti a hardwarových možností.

Aktualizace jsou kumulativní, přičemž každá aktualizace je postavena na všech aktualizacích, které jí předcházely. Aby zařízení zůstalo podporované, musí mít nainstalovanou nejnovější aktualizaci.

Aktualizace mohou zahrnovat nové funkce, opravy zabezpečení a/nebo jiné opravy nebo kombinaci obou. Ne všechny funkce v aktualizaci budou fungovat na všech zařízeních.

Zařízení nemusí být schopno přijímat aktualizace, pokud je hardwarově nekompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo podpora výrobce původního zařízení ("OEM") již byla ukončena.

Dostupnost aktualizací se může lišit například podle země, oblasti, připojení k síti, mobilního operátora (např. pro zařízení s podporou mobilních sítí) nebo hardwarových funkcí (včetně například volného místa na disku).

Jak se tyto zásady vztahují na telefony (například mobilní hardware) vyrobené jinými výrobci originálních zařízení (OEM)?

Produkty jiných výrobců, které jsou integrovány v produktech společnosti Microsoft, jako je operační systém Windows Mobile, nejsou součástí zásad životního cyklu společnosti Microsoft. Informace o podpoře a záruce týkající se mobilního hardwaru získáte od svého mobilního operátora nebo výrobce telefonu.

Jaké jsou zásady životního cyklu pro předplacené služby a/nebo aplikace, které jsou součástí Windows Mobile?

Zásady životního cyklu Windows Mobile zahrnují mobilní operační systém Windows. Aplikace ke stažení a předplacené služby jsou podporovány vydavatelem.

Kapesní zařízení s Windows Embedded Handheld

Jaké jsou zásady životního cyklu pro operační systémy Windows Embedded Handheld?

Společnost Microsoft poskytuje aktualizace pro operační systém Windows Embedded Handheld, včetně aktualizací zabezpečení, po dobu pěti let od data zahájení životního cyklu. Aktualizace produktu budou přírůstkové, přičemž každá aktualizace bude postavena na aktualizaci, která jí předcházela. Chcete-li zůstat podporováni, je nutné nainstalovat každou aktualizaci, která je vydána. Pokud budoucí verze nebude fungovat na aktuálně podporovaném hardwaru, společnost Microsoft poskytne pět let podpory od data oznámení o nadcházející změně hardwaru.

Na co se vztahují zásady životního cyklu systému Windows Embedded 8.1 Handheld?

Společnost Microsoft poskytne aktualizace operačního systému, včetně aktualizací zabezpečení, po dobu pěti let od data zahájení životního cyklu. Distribuci aktualizací může řídit mobilní operátor nebo výrobce zařízení, od kterého jste zařízení zakoupili. Dostupnost aktualizací se bude rovněž lišit podle země, oblasti a hardwarových možností.

Jak se tyto zásady vztahují na zařízení (například mobilní hardware) vyrobená jinými výrobci zařízení (OEM)?

Produkty jiných výrobců, které jsou integrovány do produktů Microsoft, jako je například Handheld hardware se systémem Windows Embedded 8.1, nejsou součástí zásad životního cyklu společnosti Microsoft. Informace o podpoře a záruce týkající se mobilního hardwaru získáte od svého mobilního operátora nebo výrobce telefonu.

Jaké jsou zásady životního cyklu pro předplacené služby a/nebo aplikace, které jsou součástí kapesního zařízení se systémem Windows Embedded 8.1?

Zásady životního cyklu kapesních zařízení se systémem Windows Embedded 8.1 zahrnují operační systém Windows Embedded 8.1. Aplikace ke stažení a předplacené služby jsou podporovány vydavatelem.

Proč je životní cyklus Windows Phone 8.1 tříletý a životní cyklus Windows Embedded 8.1 Handheld pětiletý?

Na základě zpětné vazby od podnikových zákazníků a výrobců kapesních zařízení OEM, naši zákazníci vyžadují podporu životního cyklu pro své operační systémy na podnikové úrovni, aby mohli zůstat na podporované platformě po dobu delší než životní cyklus mobilního operačního systému umožňuje. Proto je životní cyklus kapesního zařízení podnikové úrovně delší než životní cyklus mobilního zařízení.

Jak podnikoví zákazníci získají podporu pro zařízení, která používají se systémem Windows Embedded Handheld?

V případě oprav chyb, oprav zabezpečení nebo žádostí o změnu mohou podnikoví zákazníci získat podporu od příslušného výrobce zařízení.