Nejčastější dotazy týkající se životního cyklu – Dynamics

Původně publikováno: 18. července 2016
Aktualizováno: 17. prosince 2020

Přejděte sem a vyhledejte životní cyklus vašeho produktu.

Jaké jsou zásady životního cyklu produktů a služeb Microsoft Dynamics 365?

Produkty Dynamics 365 se řídí pevnými i moderními zásadami životního cyklu. Podrobnosti o konkrétních produktech naleznete na webové stránce životního cyklu produktu.

Jaký je životní cyklus Dynamics AX 2009, AX 2012 a AX 2012 R2?

Dynamics AX 2009, AX 2012 a AX 2012 R2 se řídí zásadami pevného životního cyklu. Upozorňujeme, že konec rozšířené podpory* aplikace Dynamics AX 2009 (aktualizace Service Pack 1)/2012/2012 R2 se odsouvá z 12. října 2021 na 12. dubna 2022. Pro toto rozšíření není vyžadována žádná akce zákazníka. Podívejte se na Vyhledání produktů životního cyklu pro data ukončení životního cyklu produktu.

Po ukončení rozšířené podpory bude podpora ukončena a zákazníci nebudou moci protokolovat lístek podpory, a to ani s plánem podpory.

*Technická podpora není součástí rozšířené podpory. Zákazníci však mohou použít aktivní smlouvu o podpoře, jako je Software Assurance, Dynamics Advantage Plan nebo Unified Support pro příslušné místní produkty, aby získali technickou podporu během fáze rozšířené podpory. Zde se dozvíte, co je součástí rozšířené podpory.

Co se stane, když aktualizace platformy, například nová verze systému Microsoft Windows, zavádí nové funkce nebo typy dat, které nebyly nikdy podporovány v původní verzi aktuálně podporovaného produktu?

Společnost Microsoft nemůže zaručit, že nová funkce, která je zavedena výhradně v nové verzi platformy, bude podporována ve starší verzi. Pokud je například vydána nová verze systému Microsoft Windows, starší verze aplikace Dynamics CRM nemusí nutně podporovat instalaci v novém operačním systému.

Co jsou zásady aktualizace Service Pack pro produkty Microsoft Dynamics?

Aplikace Microsoft Dynamics dodržuje zásady aktualizace Service Pack pro životní cyklus společnosti Microsoft. Podle zásad poskytuje aplikace Dynamics 24měsíční podporu pro předchozí aktualizaci Service Pack po vydání nové aktualizace Service Pack. Další informace o zásadách a příslušných časových rámcích najdete na stránce Pevné zásady.

Co je samoobslužná online podpora pro aplikaci Microsoft Dynamics?

Bez ohledu na to, zda je zákazník podporován během hlavní fáze podpory nebo fáze rozšířené podpory, je samoobslužná online podpora dostupná po celou dobu životního cyklu produktu a minimálně 12 měsíců po ukončení jeho podpory. K dispozici jsou články znalostní báze Microsoft Online Knowledge Base, časté dotazy, nástroje pro řešení potíží a další zdroje informací, které zákazníkům pomáhají řešit běžné problémy. Informace o svépomoci online jsou k dispozici prostřednictvím zdroje zákazníků, naší zákaznické webové stránky pro aplikaci Microsoft Dynamics a souvisejících produktů. Pro přístup na web musí být zákazníci aktuální v rámci plánu služeb.

Je registrace do plánu služeb vyžadována, aby zákazníci měli práva k aktualizacím produktů a aktualizacím Service Pack?

Ano, registrace do plánu Enhancement Plan nebo programu Software Assurance je vyžadována, aby zákazníci obdrželi aktualizace nesouvisející se zabezpečením, daňové a regulační verze a aktualizace Service Pack.

Býval jsem na servisním plánu, ten nyní vypršel. Mohu získat upgrady produktů a aktualizace nesouvisející se zabezpečením, které byly vydány v době, kdy jsem byl registrován v plánu vylepšení?

Ne. Zákazníci mají přístup k aktualizacím produktů, aktualizacím Service Pack, aktualizacím nesouvisejícím se zabezpečením a daňovým a regulačním verzím zakoupeného produktu pouze v době, kdy jsou registrování v plánu Enhancement Plan. Zákazníci v programu Software Assurance mají přístup k verzi nebo opravě hotfix vydané v době, kdy byli v programu Software Assurance aktivní.

Jak zásady životního cyklu pokrývají daňové a regulační aktualizace?

Když jste aktivní v plánu služeb, budete mít přístup k daňovým a regulačním verzím produktů Microsoft Dynamics, které společnost Microsoft komerčně nabízí. Aktualizace produktů Microsoft Dynamics, které jsou podporovány společností Microsoft, budou vydány každý fiskální rok nebo podle potřeby pro software ve fázi hlavní podpory životního cyklu. Místní zákony, tržní podmínky a požadavky na technickou podporu se liší po celém světě.

Je registrace v prvním roce v plánu vylepšení nebo v programu Software Assurance povinná?

Ano. Společnost Microsoft vyžaduje registraci do plánu vylepšení nebo programu Software Assurance po zakoupení licence pomocí řešení Microsoft Dynamics. Registrace do plánu Advantage Plan je také vyžadována v prvním roce pro zákazníky, kteří si zakoupí Microsoft Dynamics GP a Microsoft Dynamics SL (pouze v oblastech, kde je to možné).

Jak dlouho je podporováno FRx 6.7?

Podpora FRx končí k uvedenému datu, pokud není distribuována jako součást produktu Dynamics. Při distribuci jako součást následujících produktů přepíší data životního cyklu Dynamics ERP datum ukončení podpory FRx:

GP 2010
NAV 2009
AX 2009
SL 2011

Protokol změn

Aktualizace prosinec 2020
PŘIDÁNO: Dynamics AX 2009, AX 2012 a AX 2012 R2 podporovaná odpověď