GPOVault

GPOVault se řídí Pevnými zásadami životního cyklu.

Toto se vztahuje na následující edice: 1.0, 2.0, Enterprise 1.0, Enterprise 2.0

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze
GPOVault 01/01/2007 01/12/2010

Poznámka

Podpora pro tento produkt se řídí podmínkami platnými při jeho nákupu.

Edice

  • 1.0
  • 2.0
  • Enterprise 1.0
  • Enterprise 2.0