Internet Explorer 11

Aplikace Internet Explorer 11 se řídí komponentními zásadami životního cyklu.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení
Internet Explorer 11 11/13/2013 Viz poznámka

Poznámka

Počínaje 12. lednem 2016 dostává pouze nejnovější verze Internet Explorer technickou podporu a aktualizaci zabezpečení pro podporovaný operační systém.