Internetová informační služba společnosti Microsoft 7.5

Služba Microsoft Windows SharePoint Services 7.5 se řídí zásadami komponentního životního cyklu.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení
Internetová informační služba společnosti Microsoft 7.5 10/22/2009 Viz poznámka

Tip

Tato verze je známá jako komponenta a řídí se životním cyklem podpory nadřazeného hlavního produktu, Windows 7 a Windows Server 2008 R2