Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System)

Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System) se řídí pevnými zásadami životního cyklu.

Důležité

SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (PDW) změnil název na APS (Analytics Platform System).

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze Prodloužené datum ukončení
Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System) 07/12/2013 10/08/2019 10/08/2024