Synchronizace aktualizací softwaru

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Synchronizace aktualizací softwaru v Správce konfigurace je proces načítání metadat aktualizace softwaru, která splňují kritéria, která nakonfigurujete. Patří sem konkrétní produkty, klasifikace a jazyky. Obvykle bod aktualizace softwaru na webu centrální správy nebo v samostatné primární lokalitě načte metadata z webu Microsoft Update. Web nejvyšší úrovně pak odešle žádost o synchronizaci na jiné weby. Když web obdrží žádost o synchronizaci z nadřazeného webu, bod aktualizace softwaru pro web načte metadata aktualizací softwaru z nadřazeného zdroje synchronizace. Další informace o procesu synchronizace aktualizací softwaru najdete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru.

Synchronizaci aktualizací softwaru nakonfigurujete tak, aby se spouštěl podle plánu ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru na webu nejvyšší úrovně. Po konfiguraci plánu synchronizace se plán obvykle nezmění jako součást běžných operací. Synchronizaci aktualizací softwaru ale můžete v případě potřeby spustit ručně.

Poznámka

Aby bylo možné synchronizovat aktualizace softwaru, musí být body aktualizace softwaru připojeny ke zdroji jejich předsádky synchronizace. Pokud je bod aktualizace softwaru odpojený od jeho zdroje synchronizace, můžete k synchronizaci aktualizací softwaru použít metodu exportu a importu. Další informace najdete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru z odpojených bodů aktualizace softwaru.

Naplánování synchronizace aktualizací softwaru

Když nakonfigurujete plán synchronizace aktualizací softwaru, začne bod aktualizace softwaru nejvyšší úrovně synchronizaci se službou Microsoft Update v naplánovaném datu a čase. Vlastní plán umožňuje synchronizovat aktualizace softwaru v den a čas, kdy jsou požadavky serveru Windows Server Update Services (WSUS), serveru webu a sítě nízké. Plán můžete například nastavit tak, aby se aktualizace softwaru synchronizoval každý týden ve 2:00. Během plánované synchronizace se všechny změny metadat aktualizací softwaru od poslední plánované synchronizace vloží do databáze webu. Patří sem i nová metadata aktualizací softwaru nebo metadata, která byla změněna, odebrána nebo vypršela platnost.

Pomocí následujících postupů na webu nejvyšší úrovně naplánujte synchronizaci aktualizací softwaru.

Naplánování synchronizace aktualizací softwaru

 1. V Správce konfigurace klikněte na Správa.

 2. V pracovním prostoru Správa rozbalte Položku Konfigurace webu a potom klikněte na Weby.

 3. V podokně výsledků klikněte na web centrální správy nebo samostatný primární web.

 4. Na kartě Domů ve skupině Nastavení rozbalte Konfigurovat součásti webu a potom klikněte na Bod aktualizace softwaru.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti součásti bodu aktualizace softwaru vyberte Povolit synchronizaci podle plánu a zadejte plán synchronizace.

Ruční spuštění synchronizace aktualizací softwaru

Synchronizaci aktualizací softwaru můžete ručně zahájit na webu nejvyšší úrovně v Správce konfigurace z uzlu Všechny aktualizace softwaru v pracovním prostoru Softwarová knihovna.

Pomocí následujících postupů na webu nejvyšší úrovně můžete ručně zahájit synchronizaci aktualizací softwaru.

Ruční spuštění synchronizace aktualizací softwaru

 1. V Správce konfigurace, která je připojená k webu centrální správy nebo samostatné primární lokalitě, klikněte na Softwarová knihovna.

 2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Aktualizace softwaru a klikněte na Všechny aktualizace softwaru nebo Skupiny aktualizací softwaru.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Všechny aktualizace softwaru na synchronizovat aktualizace softwaru. Kliknutím na Ano v dialogovém okně potvrďte, že chcete zahájit proces synchronizace.

  Po zahájení procesu synchronizace v bodě aktualizace softwaru můžete sledovat proces synchronizace z konzoly Správce konfigurace pro všechny body aktualizace softwaru v hierarchii. Pomocí následujícího postupu můžete sledovat proces synchronizace aktualizací softwaru.

Sledování synchronizace aktualizací softwaru

Po zahájení procesu synchronizace můžete pomocí konzoly Správce konfigurace sledovat proces všech bodů aktualizace softwaru v hierarchii. Pomocí následujícího postupu můžete sledovat proces synchronizace aktualizací softwaru. Další informace o sledování aktualizací softwaru, včetně procesu synchronizace, najdete v tématu Sledování aktualizací softwaru.

Sledování procesu synchronizace aktualizací softwaru

 1. V Správce konfigurace klikněte na Monitorování.

 2. V pracovním prostoru Monitorování klikněte na Stav synchronizace bodů aktualizace softwaru.

  Body aktualizace softwaru v hierarchii Správce konfigurace se zobrazí v podokně výsledků. V tomto zobrazení můžete sledovat stav synchronizace všech bodů aktualizace softwaru. Pokud chcete získat podrobnější informace o procesu synchronizace, můžete zkontrolovat soubor wsyncmgr.<log, který je umístěný v configmgrinstallationPath>\Logs na každém serveru webu.

Import aktualizací z katalogu služby Microsoft Update

Bod aktualizace softwaru nejvyšší úrovně používá službu WSUS k získání informací o aktualizacích softwaru od Microsoftu do Správce konfigurace. Někdy můžete potřebovat aktualizaci, která se u vybraných produktů a klasifikací automaticky nesynchronuje s službou WSUS, ale je dostupná v katalogu Microsoft Update. Aktualizace, které se automaticky nesynchronují se službou WSUS, obvykle mají vyřešit velmi specifické problémy. Obvykle pokud je aktualizace dostupná v katalogu, můžete ji importovat do služby WSUS. Potom ji můžete synchronizovat do Správce konfigurace a nasadit ji jako jakoukoli jinou aktualizaci.

Import aktualizace z katalogu služby Microsoft Update

 1. Otevřete konzolu pro správu služby WSUS a připojte ji k serveru SLUŽBY WSUS nejvyšší úrovně v hierarchii.
  • Pokud Internet Explorer není výchozím webovým prohlížečem počítače, dočasně ho nastavte jako výchozí.
 2. Klikněte na Aktualizace nebo klikněte na název serveru WSUS.
 3. V podokně Akce vyberte Importovat aktualizace..., které otevře okno prohlížeče do katalogu Microsoft Update. Výběr aktualizací importu v konzole služby WSUS
 4. Pokud se zobrazí výzva, nainstalujte si ovládací prvek Katalog technologie ActiveX Microsoft Update. Aby bylo možné importovat aktualizace do služby WSUS, musí být ovládací prvek nainstalovaný.
 5. V okně prohlížeče vyhledejte aktualizaci, kterou chcete. Kliknutím na tlačítko Přidat * ho přidejte do košíku.
 6. Klikněte na Zobrazit košík. Ujistěte se, že je vybraná možnost Importovat přímo do Windows Server Update Services. Potom klikněte na Importovat. Import aktualizace z katalogu do služby WSUS
 7. Po dokončení importu klikněte v okně prohlížeče na Zavřít.
  • V případě potřeby obnovte výchozí prohlížeč.
 8. Synchronizujte Správce konfigurace bod aktualizace softwaru.

Další kroky

Po první synchronizaci aktualizací softwaru nebo po nových klasifikacích nebo produktech je nutné nakonfigurovat nové klasifikace a produkty tak, aby synchronizovaly aktualizace softwaru s novými kritérii.

Po synchronizaci aktualizací softwaru s kritérii, která potřebujete, spravujte nastavení aktualizací softwaru.