Kódy a popisy chyb agenta aktualizace softwaru v Microsoft Intune

Kódy chyb agenta Intune Update Agent jsou uvedené v následující tabulce. pokud v této tabulce nemůžete najít konkrétní kód chyby, přečtěte si téma web Windows Update seznam kódů chyb.

Kód chyby Symbolický název Další informace
0x00cf0001 OM_S_SERVICE_STOP Agenta se povedlo zastavit.
0x00cf0003 OM_S_UPDATE_ERROR Operaci se povedlo dokončit, ale nastaly chyby během použití aktualizací.
0x00cf0004 OM_S_MARKED_FOR_DISCONNECT Zpětné volání bylo označeno pro pozdější odpojení, protože žádost o odpojení operace přišla v průběhu provádění zpětného volání.
0x00cf0005 OM_S_REBOOT_REQUIRED Aby bylo možné instalaci aktualizace dokončit, musí se restartovat systém.
0x00cf0006 OM_S_ALREADY_INSTALLED Aktualizace, která se má nainstalovat, je v systému už nainstalovaná.
0x00cf0007 OM_S_ALREADY_UNINSTALLED Aktualizace, která se má odebrat, není v systému nainstalovaná.
0x00cf2015 OM_S_UH_INSTALLSTILLPENDING Instalace aktualizace zrovna probíhá.
0x80cf0001 OM_E_NO_SERVICE Agentovi se nepovedlo službu zajistit.
0x80cf0002 OM_E_MAX_CAPACITY_REACHED Překročila se maximální kapacita služby.
0x80cf0003 OM_E_UNKNOWN_ID ID nejde najít.
0x80cf0004 OM_E_NOT_INITIALIZED Objekt nešlo inicializovat.
0x80cf0007 OM_E_INVALIDINDEX Index pro kolekci není platný.
0x80cf0008 OM_E_ITEMNOTFOUND Nenašel se klíč pro položku, která je předmětem dotazu.
0x80cf0009 OM_E_OPERATIONINPROGRESS Probíhala nějaká konfliktní operace. Některé operace, třeba vícenásobné instalace, nejde dělat současně.
0x80cf000B OM_E_CALL_CANCELLED Operace byla zrušena.
0x80cf000C OM_E_NOOP Nebyla nutná žádná operace.
0x80cf000D OM_E_XML_MISSINGDATA Agent nemohl najít v datech XML aktualizace požadované informace.
0x80cf000E OM_E_XML_INVALID Agent našel v datech XML aktualizace informace, které nejsou platné.
0x80cf000F OM_E_CYCLE_DETECTED V metadatech se zjistily cyklické vztahy aktualizace.
0x80cf0010 OM_E_TOO_DEEP_RELATION Vztahy aktualizace byly na vyhodnocení moc vnořené.
0x80cf0011 OM_E_INVALID_RELATIONSHIP Našel se vztah aktualizace, který není platný.
0x80cf0012 OM_E_REG_VALUE_INVALID Přečtená hodnota registru není platná.
0x80cf0013 OM_E_DUPLICATE_ITEM Operace se snažila přidat do seznamu duplicitní položku.
0x80cf0014 OM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTED Volající funkce nemůže nainstalovat aktualizace, které se pro instalaci požadovaly.
0x80cf0016 OM_E_INSTALL_NOT_ALLOWED Operace se pokusila o instalaci, když probíhala jiná instalace nebo když systém čekal na povinné restartování.
0x80cf0017 OM_E_NOT_APPLICABLE Operace neproběhla, protože nejsou dostupné žádné použitelné aktualizace.
0x80cf0018 OM_E_NO_USERTOKEN Operace se nepovedla, protože chybí požadovaný token uživatele.
0x80cf0019 OM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICT Výhradní aktualizaci nejde instalovat současně s jinými aktualizacemi.
0x80cf001A OM_E_POLICY_NOT_SET Nebyla nastavena hodnota zásad.
0x80cf001D OM_E_INVALID_UPDATE Aktualizace obsahuje metadata, která nejsou platná.
0x80cf001E OM_E_SERVICE_STOP Operaci nešlo dokončit, protože probíhalo vypínání služby nebo systému.
0x80cf001F OM_E_NO_CONNECTION Operaci nešlo dokončit, protože nebylo dostupné síťové připojení.
0x80cf0020 OM_E_NO_INTERACTIVE_USER Operaci nešlo dokončit, protože není přihlášený žádný interaktivní uživatel.
0x80cf0021 OM_E_TIME_OUT Operaci nešlo dokončit, protože vypršel její časový limit.
0x80cf0022 OM_E_ALL_UPDATES_FAILED Operace se pro žádnou aktualizaci nepovedla.
0x80cf0024 OM_E_NO_UPDATE Nejsou dostupné žádné aktualizace.
0x80cf0025 OM_E_USER_ACCESS_DISABLED Nastavení zásad skupiny zabránilo přístupu ke službě Windows Update.
0x80cf0026 OM_E_INVALID_UPDATE_TYPE Daný typ aktualizace není platný.
0x80cf0028 OM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWED Aktualizaci nešlo odinstalovat, protože žádost nepřišla ze serveru WSUS.
0x80cf0029 OM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE Při hledání se asi některé aktualizace nenašly, nebo je možné, že je v systému nějaká nelicencovaná aplikace.
0x80cf002C OM_E_BIN_SOURCE_ABSENT Aktualizaci s rozdílovou kompresí nešlo nainstalovat, protože vyžadovala zdrojové soubory.
0x80cf002D OM_E_SOURCE_ABSENT Aktualizaci s kompletními soubory nešlo nainstalovat, protože vyžadovala zdrojové soubory.
0x80cf002E OM_E_WU_DISABLED Přístup k nespravovanému serveru není povolený.
0x80cf002F OM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICY Operaci nešlo dokončit, protože byla nastavená zásada DisableWindowsUpdateAccess.
0x80cf0030 OM_E_INVALID_PROXY_SERVER Formát seznamu proxy serverů není platný.
0x80cf0031 OM_E_INVALID_FILE Soubor je ve špatném formátu.
0x80cf0032 OM_E_INVALID_CRITERIA Řetězec kritérií hledání není platný.
0x80cf0034 OM_E_DOWNLOAD_FAILED Aktualizaci se nepovedlo stáhnout.
0x80cf0035 OM_E_UPDATE_NOT_PROCESSED Aktualizace nebyla zpracována.
0x80cf0036 OM_E_INVALID_OPERATION Aktuální stav objektu takovou operaci neumožnil.
0x80cf0037 OM_E_NOT_SUPPORTED Operace není podporovaná.
0x80cf0038 OM_E_WINHTTP_INVALID_FILE Stažený soubor má neočekávaný typ obsahu.
0x80cf0039 OM_E_TOO_MANY_RESYNC Počet, kolikrát server požádal agenta o novou synchronizaci, je moc velký.
0x80cf0043 OM_E_NO_UI_SUPPORT Uživatelské rozhraní agenta WUA není podporované.
0x80cf0044 OM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIED Tuto operaci můžou u aktualizací pro jednotlivé počítače dělat jenom správci.
0x80cf0045 OM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPE Zkoušelo se hledat s nepodporovaným oborem.
0x80cf0046 OM_E_BAD_FILE_URL Adresa URL neukazuje na soubor.
0x80cf0047 OM_E_NOTSUPPORTED Požadovaná operace není podporovaná.
0x80cf0049 OM_E_OUTOFRANGE Data jsou mimo rozsah.
0x80cf004A OM_E_INVALIDWUAVERSION Data obsahují verzi, která není platná.
0x80cf004B OM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Volání hledání se dokončilo, ale některé aktualizace nešlo rozpoznat.
0x80cf004C OM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Volání stažení se dokončilo, ale některé aktualizace nešlo stáhnout.
0x80cf004D OM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Volání instalace se dokončilo, ale některé aktualizace nešlo nainstalovat.
0x80cf004E OM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZED Mezipaměť služby Windows Update je prázdná, protože se neinicializovala.
0x80cf0436 OM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIRED Server nepodporuje hledání podle kategorií. Místo toho je potřeba provést kompletní hledání v katalogu.
0x80cf0437 OM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILURE Došlo k problému s autorizací u příslušné služby.
0x80cf0438 OM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLE Neexistuje žádná trasa ani síťové připojení ke koncovému bodu.
0x80cf0439 OM_E_PT_INVALID_FORMAT Přijatá data nesplňují očekávání kontraktu dat.
0x80cf043A OM_E_PT_INVALID_URL Adresa URL není platná.
0x80cf043B OM_E_PT_NWS_NOT_LOADED Modul NWS runtime nejde načíst.
0x80cf043C OM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTED Schéma ověřování proxy serverem není podporované.
0x80cf043D OM_E_SERVICEPROP_NOTAVAIL Požadovaná vlastnost služby není dostupná.
0x80cf043E OM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIRED Modul plug-in zprostředkovatele koncových bodů vyžaduje on-line aktualizaci.
0x80cf043F OM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAIL Adresa URL pro požadovaný koncový bod služby není dostupná.
0x80cf0440 OM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTED Připojení ke koncovému bodu služby bylo ukončeno.
0x80cf0441 OM_E_PT_INVALID_OPERATION Operace není platná, protože mluvčí protokolu je v nevhodném stavu.
0x80cf0FFF OM_E_UNEXPECTED Operace se nepovedla kvůli důvodům, které nevysvětluje jiný kód chyby.
0x80cf1001 OM_E_MSI_WRONG_VERSION Při hledání se asi nenašly některé aktualizace, protože verze Instalační služby Windows je starší než 3.1.
0x80cf1002 OM_E_MSI_NOT_CONFIGURED Při hledání se asi nenašly některé aktualizace, protože Instalační služba Windows není nakonfigurovaná.
0x80cf1003 OM_E_MSP_DISABLED Při hledání se asi nenašly některé aktualizace, protože zásady zakázaly použití dílčích oprav Instalační služby Windows.
0x80cf1004 OM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXT Aktualizaci nešlo použít, protože aplikace je nainstalovaná pro jednotlivé uživatele.
0x80cf2000 OM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLE Žádost o obslužnou rutinu vzdálené aktualizace nešlo dokončit, protože není dostupný žádný vzdálený proces.
0x80cf2001 OM_E_UH_LOCALONLY Žádost o obslužnou rutinu vzdálené aktualizace nešlo dokončit, protože obslužná rutina je jenom místní.
0x80cf2003 OM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVE Obslužnou rutinu vzdálené aktualizace nešlo vytvořit, protože už existuje.
0x80cf2004 OM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION Žádost o to, aby obslužná rutina nainstalovala (odinstalovala) aktualizaci, nešlo dokončit, protože aktualizace instalaci (odinstalaci) nepodporuje.
0x80cf2005 OM_E_UH_WRONGHANDLER Operaci nešlo dokončit, protože byla zadána špatná obslužná rutina.
0x80cf2006 OM_E_UH_INVALIDMETADATA Operaci obslužné rutiny nešlo dokončit, protože aktualizace obsahuje metadata, která nejsou platná.
0x80cf2007 OM_E_UH_INSTALLERHUNG Operaci nešlo dokončit, protože instalační program překročil časový limit. Zkontrolujte, jestli nebylo schváleno nasazení aktualizace, která vyžaduje interakci s uživatelem. Pokud ano, musíte parametry instalace aktualizace změnit tak, by šlo aktualizaci nainstalovat bezobslužně.
0x80cf2008 OM_E_UH_OPERATIONCANCELLED Operace prováděná obslužnou rutinou aktualizace byla zrušena.
0x80cf2009 OM_E_UH_BADHANDLERXML Operaci nešlo dokončit, protože metadata specifická pro obslužnou rutinu nejsou platná.
0x80cf200B OM_E_UH_INSTALLERFAILURE Instalačnímu programu se nepovedlo nainstalovat (odinstalovat) nejmíň jednu aktualizaci.
0x80cf200D OM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOAD Obslužná rutina aktualizace aktualizaci nenainstalovala, protože se musí znova stáhnout.
0x80cf200E OM_E_UH_NOTIFYFAILURE Obslužné rutině aktualizace se nepovedlo odeslat oznámení o stavu operace instalace (odinstalace).
0x80cf2014 OM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING Operace po restartování pro danou aktualizaci pořád probíhá.
0x80cf2015 OM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWN Výsledek operace po restartování pro danou aktualizaci nešlo zjistit.
0x80cf2016 OM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE Po dokončení operace po restartování je aktualizace v neočekávaném stavu.
0x80cf2017 OM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED Před stažením nebo instalací této aktualizace se musí aktualizovat sada služeb operačního systému.
0x80cf2018 OM_E_UH_CALLED_BACK_FAILURE Při zpětném volání instalačního programu se zpětným voláním došlo k chybě.
0x80cf2019 OM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATURE Vlastní podpis instalačního programu neodpovídá podpisu, který vyžaduje aktualizace.
0x80cf201A OM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXT Instalační program nepodporuje příslušnou konfiguraci instalace.
0x80cf201B OM_E_UH_INVALID_TARGETSESSION Cílená relace pro instalaci není platná.
0x80cf2FFF OM_E_UH_UNEXPECTED Chyba obslužné rutiny aktualizace není předmětem jiného kódu OM_E_UH_*.
0x80cf3FFD OM_E_NON_UI_MODE V režimu bez uživatelského rozhraní nejde zobrazit uživatelské rozhraní. Nejspíš nejsou nainstalované moduly uživatelského rozhraní klienta služby Windows Update.
0x80cf3FFE OM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION Tato verze exportovaných funkcí uživatelského rozhraní klienta služby WU není podporovaná.
0x80cf3FFF OM_E_AUCLIENT_UNEXPECTED Došlo k chybě uživatelského rozhraní, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_AUCLIENT_*.
0x80cf4007 OM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULT Stejné jako SOAPCLIENT_SOAPFAULT. V klientovi SOAP došlo k chybě, protože nastala chyba protokolu SOAP s kódem chyby typu OM_E_PT_SOAP_*.
0x80cf4008 OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT Stejné jako SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR. Klientovi SOAP se nepovedlo analyzovat chybu protokolu SOAP.
0x80cf400A OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE Stejné jako SOAPCLIENT_PARSE_ERROR. Klientovi SOAP se nepovedlo analyzovat odpověď ze serveru.
0x80cf400B OM_E_PT_SOAP_VERSION Stejné jako SOAP_E_VERSION_MISMATCH. Klient SOAP zjistil nerozpoznatelný obor názvů pro obálku protokolu SOAP.
0x80cf400C OM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTAND Stejné jako SOAP_E_MUST_UNDERSTAND. Klient SOAP nedokázal přeložit hlavičku.
0x80cf400D OM_E_PT_SOAP_CLIENT Stejné jako SOAP_E_CLIENT. Klient SOAP zjistil, že je zpráva poškozená. Než ji odešlete znova, opravte ji.
0x80cf400E OM_E_PT_SOAP_SERVER Stejné jako SOAP_E_SERVER. Zprávu SOAP nešlo kvůli chybě serveru zpracovat. Odešlete ji znova později.
0x80cf4010 OM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPS Počet zpátečních cest k serveru překročil maximální limit.
0x80cf4012 OM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATION Inicializace se nepovedla, protože daný objekt je už inicializovaný.
0x80cf4013 OM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAME Název počítače nešlo zjistit.
0x80cf4015 OM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIRED Z odpovědi serveru to vypadá, že se server změnil nebo byl soubor cookie neplatný. Aktualizujte interní mezipaměť a akci opakujte.
0x80cf4016 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST Stejné jako stav HTTP 400. Server nemohl žádost kvůli neplatné syntaxi zpracovat.
0x80cf4017 OM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIED Stejné jako stav HTTP 401. Požadovaný prostředek vyžaduje ověření uživatele.
0x80cf4018 OM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDEN Stejné jako stav HTTP 403. Server žádosti rozumí, ale odmítl ji splnit.
0x80cf4019 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Stejné jako stav HTTP 404. Server nemůže najít požadovaný identifikátor URI (Uniform Resource Identifier).
0x80cf401A OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHOD Stejné jako stav HTTP 405. Příslušná metoda HTTP není povolená.
0x80cf401B OM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ Stejné jako stav HTTP 407. Požaduje se ověření proxy serverem.
0x80cf401C OM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUT Stejné jako stav HTTP 408. Časový limit čekání serveru na žádost vypršel.
0x80cf401D OM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICT Stejné jako stav HTTP 409. Žádost se kvůli konfliktu s aktuálním stavem prostředku nedokončila.
0x80cf401E OM_E_PT_HTTP_STATUS_GONE Stejné jako stav HTTP 410. Požadovaný prostředek už na serveru není dostupný.
0x80cf401F OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROR Stejné jako stav HTTP 500. Splnění žádosti zabránila vnitřní chyba serveru.
0x80cf4020 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED Stejné jako stav HTTP 500. Server nepodporuje funkci, která je nutná ke splnění žádosti.
0x80cf4021 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAY Stejné jako stav HTTP 502. V době, kdy server fungoval jako brána nebo proxy server, dostal neplatnou odpověď od nadřazeného serveru, ke kterému získával přístup, když se snažil splnit žádost.
0x80cf4022 OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL Stejné jako stav HTTP 503. Služba je dočasně přetížená.
0x80cf4023 OM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT Stejné jako stav HTTP 503. Při čekání na bránu vypršel časový limit žádosti.
0x80cf4024 OM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUP Stejné jako stav HTTP 505. Server nepodporuje verzi protokolu HTTP použitou v žádosti.
0x80cf4025 OM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGED Operace se kvůli změně umístění souboru nepovedla. Aktualizujte vnitřní mezipaměť a opakujte odeslání.
0x80cf4027 OM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTED Server vrátil prázdný seznam ověřovacích informací.
0x80cf4028 OM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATED Agentovi se nepovedlo vytvořit žádné platné ověřovací soubory cookie.
0x80cf4029 OM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROP Hodnota vlastnosti konfigurace byla špatná.
0x80cf402A OM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSING Hodnota vlastnosti konfigurace chyběla.
0x80cf402B OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED Požadavek HTTP se nemohl být dokončit a důvod neodpovídá žádnému kódu chyby OM_E_PT_HTTP_*.
0x80cf402C OM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED Stejné jako ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED. Název proxy serveru nebo cílového serveru nejde přeložit.
0x80cf402F OM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS Zpracování externích souborů .cab bylo dokončeno s několika chybami.
0x80cf4030 OM_E_PT_ECP_INIT_FAILED Inicializace procesoru externích souborů .cab nebyla dokončena.
0x80cf4031 OM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMAT Formát souboru metadat není platný.
0x80cf4032 OM_E_PT_ECP_INVALID_METADATA Procesor externích souborů .cab našel metadata, která nejsou platná.
0x80cf4033 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGEST Z externího souboru .cab nešlo extrahovat hodnotu hash souboru.
0x80cf4034 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILE Externí soubor .cab nešlo dekomprimovat.
0x80cf4035 OM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROR Procesoru externích souborů .cab se nepovedlo načíst umístění souborů.
0x80cf4FFF OM_E_PT_UNEXPECTED Došlo k chybě komunikace, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_PT_*.
0x80cf6001 OM_E_DM_URLNOTAVAILABLE Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože požadovaný soubor nemá adresu URL.
0x80cf6002 OM_E_DM_INCORRECTFILEHASH Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože nebyla rozpoznána hodnota hash souboru.
0x80cf6003 OM_E_DM_UNKNOWNALGORITHM Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože metadata souboru požadovala nerozpoznaný hashovací algoritmus.
0x80cf6005 OM_E_DM_NONETWORK Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože nebylo dostupné síťové připojení.
0x80cf6007 OM_E_DM_NOTDOWNLOADED Aktualizace se nestáhla.
0x80cf6008 OM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITS Operace správce stahování se nepovedla, protože správce stahování nemohl připojit službu BITS (Background Intelligent Transfer Service).
0x80cf6009 OM_E_DM_BITSTRANSFERERROR Operace správce stahování se nepovedla, protože došlo k nespecifikované chybě přenosu služby BITS (Background Intelligent Transfer Service).
0x80cf600a OM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGED Stahování se musí restartovat, protože se změnilo umístění zdroje tohoto stahování.
0x80cf600B OM_E_DM_CONTENTCHANGED Stahování se musí restartovat, protože se v nové revizi změnil obsah aktualizace.
0x80cf6FFF OM_E_DM_UNEXPECTED Došlo k chybě správce stahování, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_DM_*.
0x80cf7003 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOAD Byla zadána neplatná datová část události.
0x80cf7004 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZE Velikost odeslané datové části události není platná.
0x80cf7005 OM_E_SERVICE_NOT_REGISTERED Služba není zaregistrovaná.
0x80cf8000 OM_E_DS_SHUTDOWN Operace ne nepovedla, protože se vypíná agent.
0x80cf8001 OM_E_DS_INUSE Operace se nepovedla, protože se používalo úložiště dat.
0x80cf8002 OM_E_DS_INVALID Aktuální a očekávaný stav úložiště dat se neshodují.
0x80cf8003 OM_E_DS_TABLEMISSING V úložišti dat chybí tabulka.
0x80cf8004 OM_E_DS_TABLEINCORRECT Úložiště dat obsahuje tabulku s neočekávanými sloupci.
0x80cf8005 OM_E_DS_INVALIDTABLENAME Tabulku nešlo otevřít, protože není v úložišti dat.
0x80cf8006 OM_E_DS_BADVERSION Aktuální a očekávaná verze úložiště dat se neshodují.
0x80cf8007 OM_E_DS_NODATA V úložišti dat nejsou požadované informace.
0x80cf8008 OM_E_DS_MISSINGDATA V úložišti dat chybí požadované informace, nebo má ve sloupci tabulky, který vyžaduje jinou hodnotu než null, hodnotu null.
0x80cf8009 OM_E_DS_MISSINGREF V úložišti dat chybí požadované informace, nebo obsahuje odkaz na chybějící licenční podmínky, soubor, lokalizovanou vlastnost nebo propojený řádek.
0x80cf800A OM_E_DS_UNKNOWNHANDLER Aktualizace nebyla zpracována, protože nebyla rozpoznána její obslužná rutina.
0x80cf800B OM_E_DS_CANTDELETE Aktualizace nebyla odstraněna, protože na ni pořád odkazuje nejmíň jedna služba.
0x80cf800C OM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIRED Oddíl úložiště dat nešlo v přiděleném čase zamknout.
0x80cf800E OM_E_DS_ROWEXISTS Řádek se nepřidal, protože stávající řádek má stejný primární klíč.
0x80cf800F OM_E_DS_STOREFILELOCKED Úložiště dat nešlo inicializovat, protože ho zamknul jiný proces.
0x80cf8010 OM_E_DS_CANNOTREGISTER Úložiště dat není povoleno zaregistrovat u modelu COM v aktuálním procesu.
0x80cf8011 OM_E_DS_UNABLETOSTART Operaci se nepovedlo vytvořit objekt úložiště dat v jiném procesu.
0x80cf8013 OM_E_DS_DUPLICATEUPDATEID Server poslal klientovi stejnou aktualizaci se dvěma různými identifikátory revize.
0x80cf8014 OM_E_DS_UNKNOWNSERVICE Operaci nešlo dokončit, protože služba není v úložišti dat.
0x80cf8015 OM_E_DS_SERVICEEXPIRED Operaci nešlo dokončit, protože platnost registrace služby vypršela.
0x80cf8016 OM_E_DS_DECLINENOTALLOWED Žádost o skrytí aktualizace byla odmítnuta, protože jde o povinnou aktualizaci nebo proto, že byla nasazena s konečným termínem.
0x80cf8017 OM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCH Tabulka se nezavřela, protože není přidružená k relaci.
0x80cf8018 OM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCH Tabulka se nezavřela, protože není přidružená k relaci.
0x80cf8019 OM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICE Žádost o odebrání nebo zrušení registrace služby byla odmítnuta, protože se jedná o integrovanou službu nebo proto, že se funkce Automatické aktualizace nemůže vrátit k jiné službě.
0x80cf801A OM_E_DS_INVALIDOPERATION Žádost byla odmítnuta, protože operace není povolená.
0x80cf801B OM_E_DS_SCHEMAMISMATCH Schéma aktuálního úložiště dat a schéma tabulky v záložním dokumentu XML se neshodují.
0x80cf801C OM_E_DS_RESETREQUIRED Úložiště dat vyžaduje resetování relace. Uvolněte relaci a zkuste to znova s novou relací.
0x80cf801D OM_E_DS_IMPERSONATED Operaci úložiště dat nešlo dokončit, protože byla vyžádána se zosobněnou identitou.
0x80cf8FFF OM_E_DS_UNEXPECTED Došlo k chybě úložiště dat, která není předmětem jiného kódu OM_E_DS_*.
0x80cfA000 OM_E_AU_NOSERVICE Funkce Automatické aktualizace nemohla zpracovat příchozí žádosti.
0x80cfA004 OM_E_AU_PAUSED Funkce Automatické aktualizace nemohla zpracovat příchozí žádosti, protože byla pozastavena.
0x80cfA005 OM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICE Ve funkci Automatické aktualizace není zaregistrovaná žádná nespravovaná služba.
0x80cfA006 OM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCH Výchozí služba zaregistrovaná ve funkci Automatické aktualizace se během hledání změnila.
0x80cfA007 OM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOT Funkce Automatické aktualizace už uživateli zobrazuje výzvu k restartování.
0x80cfAFFF OM_E_AU_UNEXPECTED Došlo k chybě funkce Automatické aktualizace, která není předmětem jiného kódu OM_E_AU *.
0x80cfE001 OM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSION Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo kvůli nerozpoznanému výrazu dokončit.
0x80cfE002 OM_E_EE_INVALID_EXPRESSION Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo kvůli neplatnému výrazu dokončit.
0x80cfE003 OM_E_EE_MISSING_METADATA Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo dokončit, protože výraz obsahuje nesprávný počet uzlů metadat.
0x80cfE004 OM_E_EE_INVALID_VERSION Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo dokončit, protože verze serializovaných dat výrazu není platná.
0x80cfE005 OM_E_EE_NOT_INITIALIZED Vyhodnocovací filtr výrazů nešlo inicializovat.
0x80cfE006 OM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATA Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo kvůli neplatnému atributu dokončit.
0x80cfE007 OM_E_EE_CLUSTER_ERROR Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo dokončit, protože se nedal zjistit stav clusteru počítače.
0x80cfEFFF OM_E_EE_UNEXPECTED Došlo k chybě vyhodnocovacího filtru výrazů, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_EE_*.
0x80cfF001 OM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT Soubor mezipaměti událostí byl poškozený.
0x80cfF002 OM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILED Kód XML v popisovači oboru názvů událostí nešlo analyzovat.
0x80cfF003 OM_E_INVALID_EVENT Kód XML v popisovači oboru názvů událostí není platný.
0x80cfF004 OM_E_SERVER_BUSY Server odmítl událost, protože byl moc zaneprázdněný.
0x80cfFFFF OM_E_REPORTER_UNEXPECTED Došlo k chybě ohlašování, která není předmětem jiného kódu chyby.
0x80af0005 OMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIRED Instalace se nepovedla, protože se čeká na povinné restartování.
0x80af0006 OMC_E_DOWNLOAD_CANCELLED Stahování bylo zrušeno.