Aktualizace aplikace Portál společnosti

Platí pro

 • Android
 • iOS
 • macOS
 • Windows 10
 • Windows 11

Získejte nejnovější verzi aplikace Microsoft Intune Portál společnosti na zařízení s Androidem, iOS, macOS nebo Windows. Na svém zařízení doporučujeme používat nejnovější verzi aplikace Portál společnosti, protože obsahuje nejnovější opravy chyb a aktualizace zabezpečení.

Vaše organizace může vyžadovat, abyste aplikaci v zařízení aktualizovali v následujících případech:

 • K dispozici je novější verze Portál společnosti.
 • Vaše verze Portál společnosti už není podporovaná.

Pokud se vyžaduje aktualizace, obdržíte oznámení od Portál společnosti.

Aktualizace na zařízení s Androidem

Google Play Store vás upozorní, když bude k dispozici nová verze Portál společnosti. V samotné aplikaci Portál společnosti se nezobrazí výzva. Vyberte upozornění Google Play a podle pokynů na obrazovce aplikaci aktualizujte.

Aktualizace na zařízení s iOSem

Jakmile bude k dispozici nová verze Portál společnosti, zobrazí se v App Store možnost Aktualizovat.

 1. Otevřete App Store a vyhledejte Intune.
 2. Vyhledejte možnost Aktualizovat vedle výpisu Portál společnosti Intune. Pokud je k dispozici, klepněte na Aktualizovat.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aktualizaci.
 4. Po instalaci aktualizace se vraťte do Portál společnosti > zařízení.
 5. Vyberte zařízení, které právě používáte.
 6. Výběrem možnosti Zkontrolovat stav synchronizujte změny.

Poznámka

Minimální podporovaná verze aplikace Portál společnosti pro iOS je verze 4.16.0. Pokud používáte verzi 4.14.1 nebo nižší, při přihlášení se zobrazí výzva k aktualizaci.

Aktualizace na zařízení s macOS

Zobrazení a instalace dostupných aktualizací na zařízení s macOS:

 1. Otevřete Portál společnosti a přejděte do nápovědy.
 2. Vyberte Vyhledat aktualizace a pak výběrem dostupné aktualizace spusťte instalaci.
 3. Po dokončení aktualizace se vraťte do Portál společnosti > zařízení.
 4. Vyberte zařízení, které právě používáte.
 5. Vyberte Další [...] a pak zvolte Zkontrolovat stav pro synchronizaci zařízení.

Zapnutí automatických aktualizací aplikací:

 1. Otevřete Portál společnosti a přejděte do nápovědy.
 2. Vyberte Vyhledat aktualizace.
 3. Na obrazovce Microsoft AutoUpdate vyberte Automaticky stáhnout a nainstalovat.

Aktualizace na zařízení Windows 10/11

Instalace nejnovější verze Portál společnosti:

 1. Otevřete Microsoft Store.
 2. Na panelu hledání zadejte Portál společnosti.
 3. Vyberte aplikaci, abyste na zařízení nainstalovali nejnovější verzi.
 4. Po dokončení aktualizace se vraťte na Portál společnosti a vyberte zařízení, které právě používáte.
 5. Vyberte Zkontrolovat přístup a synchronizujte zařízení.

Zapnutí automatických aktualizací:

 1. Otevřete Microsoft Store a přejděte na Nastavení.
 2. Zapněte aktualizace aplikací.
 3. Pokud chcete zobrazit seznam všech aktualizací a aplikací, které čekají na stažení, přejděte na Položky ke stažení a aktualizace.

Organizace můžou zakázat aktualizace aplikací. Pokud tato možnost není na vašem zařízení dostupná, aktualizujte aplikaci pomocí první sady pokynů Windows 10/11.

Další kroky

Stále potřebujete pomoc? Kontaktujte pracovníka podpory IT. Kontaktní informace najdete na webu Portál společnosti.