Známé problémy v Rooms

V tomto článku jsou uvedeny známé problémy s aplikací Microsoft Teams Rooms podle oblasti funkcí.

Aktualizovat

Název problému Chování / Příznak Známé řešení Článek KB
Aplikace se nespustí Po aktualizaci na verzi aplikace 4.4.41.0 se systém spustí na černou obrazovku nebo se po několika minutách vrátí na přihlašovací obrazovku. Tento problém opravíte podle kroků uvedených v sekci Aplikace Microsoft Teams Rooms se nespustí po aktualizaci na verzi 4.4.41.0. Prázdná
Aplikace je zastaralá Konzola Microsoft Teams Rooms zobrazuje chybu „konfigurace systému je zastaralá“. Použití nástroje pro obnovu u aplikace Microsoft Teams Rooms Prázdná
Zařízení je aktualizováno na nepodporovanou verzi systému Windows 10 Zařízení se systémem Windows 10 bylo aktualizováno z verze 1803 na verzi 1809, která není podporována. Podporovaná verze je 1903. K tomu může dojít, pokud je nastavení Zásady skupiny nebo nastavení MDM pro DeferFeatureUpdatesPeriodinDays, které umožňuje odložit aktualizace funkcí o zadaný počet dní, nastaveno na maximální hodnotu 365 dní.

Verze 1809 systému Windows 10 není v aplikaci Microsoft Teams Rooms podporována, zatímco verze 1903 podporována je. Od 27. března 2020 je však verze 1809 starší než 365 dní. Pokud se toto nastavení nezmění, pokusí se systém Windows nainstalovat verzi 1809, což může způsobit problémy s aplikací Microsoft Teams Rooms.

Chcete-li se této situaci vyhnout, odeberte všechny zásady skupiny nebo nastavení MDM pro odložení aktualizací. To umožňuje systému Windows aktualizovat na nejnovější, podporovanou verzi operačního systému.

DŮLEŽITÉ Nastavení Zásad skupiny nebo MDM musí být odebráno (ponecháno nenakonfigurované) a nesmí být nastaveno na hodnotu 0. Pokud je zásada nastavena na hodnotu 0, systém Windows vezme nejnovější dostupnou verzi, která nemusí být podporována.
Prázdná

Uživatelské rozhraní

Název problému Chování / Příznak Známé řešení Článek KB
Chybí virtuální klávesnice Virtuální klávesnice se nezobrazí, když je třeba v aplikaci Microsoft Teams Rooms zadat informace. Tento problém byl opraven v systému Windows 10, verze 1903. Nainstalujte prostřednictvím aktualizací systému Windows kumulativní aktualizaci 2020-04 pro Windows 10, verze 1903 pro systémy x64. Prázdná

Hardware

Název problému Chování / Příznak Známé řešení Článek KB
Monitory nebyly rozpoznány Když spustíte aplikaci Microsoft Teams Rooms na zařízení Surface Pro (Model 2017), nejsou rozpoznány monitory. Podržte tlačítko napájení zařízení Surface Pro po dobu 20 nebo více sekund. Když to uděláte, zařízení se restartuje a vymaže grafickou mezipaměť. KB4055681

Omezení a očekávané chování


Aplikace Microsoft Teams Rooms nepodporuje vstup HDCP, u kterého bylo pozorováno, že způsobuje problémy s funkcí příjmu HDMI (video, zvuk). Dbejte na to, aby měly přepínače připojené k aplikaci Microsoft Teams Rooms vypnuté možnosti HDCP.


Pokud si přejete, aby se promítací displej automaticky přepínal na aktivní zdroj videa (například konzolu MTR), když se zdroj probudí z pohotovostního režimu, musí být splněny určité podmínky. Tato funkce je volitelná, ale je podporována softwarem Microsoft Teams Rooms za předpokladu, že základní hardware tuto funkci podporuje. Spotřebitelský televizor používaný jako promítací displej musí podporovat funkci Consumer Electronics Control (CEC) systému HDMI. V závislosti na vybraném doku nebo konzoli (která nemusí podporovat CEC, viz podprůrná dokumentace výrobce) může být k povolení požadovaného chování zapotřebí řadič pracovního prostoru, například Extron HD CTL 100.


Abyste zajistili potřebnou šířku pásma, vždy používejte kabelové síťové připojení 1 Gb/s.


Pokud Vaše zařízení Microsoft Teams Rooms v doméně ztratí důvěru, nebudete se moci v zařízení přihlásit a otevřít nastavení. Pokud například po připojení k doméně z domény odeberete místnosti Microsoft Teams, dojde ke ztrátě důvěryhodnosti. Řešením je přihlášení pomocí místního účtu správce.


Aplikace Microsoft Teams Rooms je aplikace s více okny. Aby aplikace fungovala správně, vyžaduje připojení promítacího displeje k HDMI portu zařízení. Ujistěte se, že máte připojený displej HDMI nebo použijte emulátor konektoru HDMI, pokud provádíte testování a ještě nemáte zakoupený displej.


Viz také

Nápověda k aplikaci Microsoft Teams Rooms

Správa aplikace Microsoft Teams Rooms