Statické ID konference není podporováno pro schůzky Microsoft Teams

Souhrn

Pokud správce přepíše výchozí nastavení z ID dynamické konference na statické ID konference, nastavení se nemusí projevit u schůzek Microsoft Teams.

Další informace

Microsoft tento problém zkoumá a jakmile budou k dispozici další informace, zveřejní je v tomto článku.

Další informace o dynamických ID naleznete v tématu Použití dynamických ID Audio ve Vaší organizaci.

Podívejte se také na Obnovení ID konference pro uživatele v Microsoft Teams.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.