Schůzky Microsoft Teams nejsou k dispozici

Příznaky

Pokusíte se připojit ke schůzce v Microsoft Teams, ale zjistíte, že není k dispozici.

Příčina

Funkce schůzky není k dispozici, pokud je poštovní schránka Exchange hostovaná (homed) místně ve verzích starších než Exchange 2016 CU3.

Řešení

Upgradujte na Exchange 2016 CU3 nebo novější pro místní nasazení.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.