V Teams chybí číselník

Příznaky

Uživatel Microsoft Teams nemůže uskutečňovat odchozí hovory, protože chybí číselník na obrazovce Hovory v Teams.

Příčina

Zde jsou čtyři možné příčiny tohoto problému:

 • Uživatel nepřiřadil licenci Teams.
 • Uživatel nepřiřadil plán volání.
 • Uživatel nepovolil enterprise voice.
 • Hodnota OnlineVoiceRoutingPolicy není pro uživatele správně nastavena.

Řešení

 • Zkontrolujte, že má uživatel přiřazenou licenci Teams.

 • Ujistěte se, že uživateli byl přiřazen plán volání.

 • Povolte uživateli podnikový hlas.

 • Správci týmů by měli odebrat hodnotu OnlineVoiceRoutingPolicy uživatele a nastavit správnou hodnotu zásady, jak je znázorněno v tomto příkladu:

  Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "Ken Myer" -PolicyName $Null
  
  Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "Ken Myer" -PolicyName "RedmondOnlineVoiceRoutingPolicy"
  

  Tyto akce vynutit aktualizaci zásad v back-end prostředí teams. Po této změně by se uživateli měla zobrazit číselník v části Volání do čtyř hodin.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.