Váš skutečný stav se v Teams neprojevuje

Příznaky

V Microsoft Teams se váš stav zobrazuje nesprávně. Pokud je třeba vaše plocha neaktivní déle než 5 minut, váš stav se změní na Pryč. Když ale budete pokračovat v aktivitě na ploše, váš stav se okamžitě nezmění na Dostupný.

Poznámka: V těchto scénářích je vaše plocha neaktivní:

  • Zamknete počítač.
  • Počítač se nasauje do režimu nečinnosti nebo režimu spánku.
  • Mobilní aplikace Teams běží na pozadí.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud nejsou nainstalované nejnovější aktualizace Teams.

Řešení

Zkuste první alternativní řešení a zkontrolujte, jestli je problém vyřešený. Pokud tomu tak není, přejděte na druhé alternativní řešení.

Řešení 1

Aktualizace Teams: Vyberte svůj profilový obrázek v horní části aplikace a pak vyberte Vyhledat aktualizace.

Řešení 2

Jakmile se váš počítač obnoví z neaktivního do aktivního stavu, počkejte tři minuty a potom zkontrolujte, jestli se aktualizuje váš stav.

Poznámka: Aktualizace stavu z neaktivního na aktivního může trvat až tři minuty.

Další informace najdete v článku o stavu uživatelů v Teams.

Pokud se problém nevypravuje žádným alternativním řešením, otevřete lístek podpory, který obsahuje následující informace:

Poznámka: Tento krok musí provést správci.

  • Přihlašovací adresa uživatele
  • Protokoly pro plochu a ladění. Další informace o protokolech najdete v tématu Použití souborů protokolu při řešení potíží s Microsoft Teams.
  • Čas UTC, ve kterém můžete očekávat, že indikátor stavu zobrazuje skutečný stav uživatele. Například tenhle příklad, který je popsaný v části Příznaky, by to bylo tehdy, když očekáváte, že se stav přítomnosti zobrazí jako Dostupný místo Pryč. Ověřte, zda je čas UTC zachycen v shromážděných protokolech.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.