Doplněk Pro vytváření sestav nevyžádané pošty se v aplikaci Outlook

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Původní číslo KB:   2604282

Problém

V počítači je nainstalovaný doplněk Zasílání zpráv o nevyžádané aplikace Microsoft Office Outlook nevyžádané pošty společnosti Microsoft. Doplněk se ale v aplikaci Outlook.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud konflikt s plug-inem nebo doplňkem způsobí, že se doplněk Zasílání zpráv o nevyžádané poštách deaktivuje.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, ujistěte se, že je povolený doplněk Pro vytváření sestav nevyžádané pošty. K tomu použijte jeden z následujících postupů v závislosti na vaší verzi Outlook.

Outlook 2013 a Outlook 2010

  1. V nabídce Soubor klikněte na Option(Možnost) a potom klikněte na Add-In (Doplněk).
  2. V seznamu Spravovat zkontrolujte, jestli je vybraný doplněk modelu COM, a potom klikněte na Přejít.
  3. Kliknutím zaškrtněte políčko Doplněk Zasílání zpráv o nevyžádané poště společnosti Microsoft.
  4. Klikněte na OK.
  5. Restartujte aplikaci Outlook.

Outlook 2007

  1. V nabídce Help (Nápověda) klikněte na Disabled Item (Zakázaná položka).
  2. Vyberte Doplněk Pro vytváření sestav nevyžádané pošty.
  3. Klikněte na Povolit.
  4. Restartujte aplikaci Outlook.

Další informace

Další informace o tom, jak nainstalovat nebo odinstalovat doplněk Pro vytváření sestav nevyžádané pošty pro aplikace Microsoft Office Outlook, najdete v tématu Instalace a odinstalace doplňku Zasílání zpráv o nevyžádané pošt pro aplikace Microsoft Office Outlook.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.