BOXServiceAccount se přidá do role v Office 365 upozornění.

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

Obdržíte upozornění zabezpečení Microsoft Office 365 (nakonfigurovaná v centru zabezpečení), které uvádí, že se BOXServiceAccount přidal do role.

Toto je příklad takové výstrahy:

BOXServiceAccount@DomainName.prod.outlook.com se přidá do DomainName.PROD.OUTLOOK.COM/Microsoft organizace s hostujícími hostiteli/contoso... Microsoft. com/role.

Příčina

To je tak přednastaveno.

Řešení

Když správce klienta přiřadí uživateli na portálu Office 365 roli správce systému Exchange, správce Skypu pro firmy nebo správce SharePointu, přidá se na portál Office 365 pro přidání uživatele do zobrazení s rolí pro správu Accessu (RBAC) na základě role správy organizace (BOXServiceAccount).

Chcete-li zobrazit skutečný protokol auditování, můžete v zobrazení seznam aktivit s podrobnostmi o výstraze v Office 365 buď použít podobné aktivity hledání, nebo na stránce pro hledání v protokolu auditování zadat slovo "BOXServiceAccount".

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.