BOXServiceAccount se přidá do role v Office 365 upozornění

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

Zobrazí se Microsoft Office 365 zabezpečení (nakonfigurovaná v Centru dodržování předpisů zabezpečení), ve které se zobrazí informace o tom, že je boxServiceAccount přidán do role.

Toto je příklad takového upozornění:

BOXServiceAccount@DomainName.prod.outlook.comse přidá do DomainName.PROD.OUTLOOK.COM/Microsoft Exchange Hostované organizace/contoso.onmicrosoft.com/název role.

Příčina

To je tak přednastaveno.

Řešení

Jakmile správce tenanta přiřadí uživateli na portálu Office 365 roli správce Exchange Skype pro firmy správce, správce nebo správce SharePoint, použije portál Office 365 k přidání uživatele do skupiny RBAC (View-Only Organization Management Role Based Access Control) integrovaný účet (BOXServiceAccount).

Pokud chcete zobrazit skutečný protokol audit Office 365 ování, můžete buď použít vyhledávání podobných aktivit v zobrazení seznamu aktivit podrobností upozornění, nebo provést bezplatné hledání "BOXServiceAccount" přímo ze stránky vyhledávání v protokolu auditování.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.