"Uživatel s tímto jménem už existuje. Použijte jiný název." chyba na Office 365 portálu

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

V Microsoft Office 365 se na portálu Microsoft Office 365 zobrazí chybová zpráva:

Uživatel s tímto jménem už existuje. Použijte jiný název.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud už je uživatelské jméno použité nebo pokud už existuje existující e-mailová adresa založená na uživatelském jménu.

Pokus o licencování se nezdaří, pokud proces zřizování určí, že jiný objekt už má uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, která odpovídá vytvářené uživatelskému jménu.

Když jsou uživatelé přidaní nebo přiřazování licence Exchange Online, mají uživatelé ve výchozím nastavení primární adresu SMTP, která je založená na jejich uživatelském jménu. Uživatelům se také poskytuje e-mailová adresa založená na doméně MODRD (Microsoft Online Direct Routing Domain), například contoso.onmicrosoft.com. Pokud se změní uživatelské jméno, může se taky změnit primární adresa SMTP. Alternativní adresy se ale ne aktualizují ani odebrané.

Tady jsou některé příklady scénářů.

Scénář 1

Přidá se uživatel, který má uživatelské jméno , modrd pro organizaci je contoso.onmicrosoft.com a uživateli je john@contoso.com přiřazena Exchange Online licence. V tomto scénáři jsou k dispozici následující e-mailové adresy:

 • Uživateli je poskytnuta primární adresa SMTP, která je john@contoso.com .
 • Uživateli se poskytuje alternativní e-mailová adresa, která je john@contoso.onmicrosoft.com .

Scénář 2

Přidá se uživatel, který má uživatelské jméno , modrd pro organizaci je contoso.onmicrosoft.com a uživateli je john@contoso.onmicrosoft.com přiřazena Exchange Online licence. V tomto scénáři je k dispozici následující e-mailová adresa:

 • Uživateli je poskytnuta primární adresa SMTP, která je john@contoso.onmicrosoft.com .

Scénář 3

Uživatelské jméno se změní z john@contoso.com na johnsmith@contoso.com . V tomto scénáři nastanou následující události:

 • Primární adresa SMTP john@contoso.com , může být změněna na johnsmith@contoso.com .
 • Alternativní e-mailová adresa john@contoso.com , se nezmění. Pokud se pokusíte přidat později, nastanou john@contoso.com proto problémy.
 • Není vytvořena žádná alternativní johnsmith@contoso.onmicrosoft.com e-mailová adresa.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, proveďte jednu nebo více z těchto akcí:

 • Když přidáte uživatele, použijte jiné uživatelské jméno.
 • Když přidáte uživatele, najděte a změňte stávající uživatelské jméno, abyste mohli použít uživatelské jméno, se kterým k problému dochází.
 • Když přidáte nebo přiřadíte uživateli licenci Exchange Online, vyhledejte a změňte existující e-mailové adresy, které jsou založené na uživatelském jménu, které se pokoušíte použít.

Pokud chcete zkontrolovat, jestli už e-mailová adresa existuje, postupujte takto:

 1. Připojte se k Exchangi Online pomocí vzdáleného PowerShellu. Další informace o tom, jak to udělat, najdete na následujícím webu Společnosti Microsoft:

  Připojení k Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShellu

 2. Spusťte následující rutinu:

  get-mailbox| where {$_.EmailAddresses -match "user name"} | ft Name, RecipientType, EmailAddresses
  

  Poznámka

  "uživatelské jméno" je uživatelské jméno, se kterým dochází k problému.

 3. Na základě výsledků, které dostanete po spuštění rutiny, aktualizujte nebo odstraňte existující e-mailovou adresu.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.