Instalace Skypu pro firmy 2016 z portálu Office 365 nainstaluje všechny aplikace Microsoft 365 pro podnikové aplikace.

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

Máte předplatné Microsoft Microsoft 365 Apps pro podniky nebo Office 365 E3. Na portálu Office 365 klikněte na Install   stránce Mysoftwarena kartě Skype pro firmy na možnost nainstalovat pro Skype pro firmy 2016   . Po aktivaci instalace zjistíte, že jsou nainstalovány všechny aplikace Microsoft 365 pro rozlehlé sítě, a ne jenom Skype pro firmy 2016.

Poznámka

Tento postup se netýká uživatelů předplatného Office 365 Business Premium.

Řešení

Pokud chcete nainstalovat jenom Skype pro firmy 2016, musíte použít verzi nástroje pro nasazení Office (ODT) pro 2016 pro Klikni a spusť.

Další informace o nástroji pro nasazení Office najdete v tématu Přehled nástroje pro nasazení Office.

Informace o vyloučení aplikací z instalace najdete v článku Možnosti konfigurace nástroje pro nasazení Office.

Ukázkový soubor Configuration.XML:

<Configuration>
 <Add OfficeClientEdition="32" Channel="Deferred">
 <Product ID="O365ProPlusRetail">
 <Language ID="en-us" />
 <ExcludeApp ID="Access" />
 <ExcludeApp ID="Excel" />
 <ExcludeApp ID="OneNote" />
 <ExcludeApp ID="OneDrive" />
 <ExcludeApp ID="Outlook" />
 <ExcludeApp ID="PowerPoint" />
 <ExcludeApp ID="Publisher" />
 <ExcludeApp ID="Word" />
 <ExcludeApp ID="Groove" />
 </Product>
 </Add>
</Configuration>

Další informace

Společnost Microsoft toto chování ví a pracujeme na tom, jak tento problém vylepšit. K tomuto problému dochází, protože aplikace Microsoft 365 pro podniky a Office 365 E3 předplatná nezahrnují nárok na produkt Skype pro firmy, který je aktuálně nabízený na kartě Skypu pro firmy.

K tomuto problému nedochází, když je na kartě Skypu pro firmy nainstalovaný Microsoft Lync 2013 nebo Skype pro firmy 2015. Během aktivace těchto výrob se zobrazí výzva k výběru produktu a je vám nabídnuta možnost nainstalovat aplikace Microsoft 365 pro podnik. Pokud skončíte bez dokončení příkazu zvolit produkt, nebude aktivován Lync nebo Skype pro firmy.