Automatické obnovení licence předplatného Office 365 se nezdaří, když je prezenční poklad na nesprávném místě

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Příznaky

Když se placené předplatné O365 pokusí obnovit, licence se nezdaří a nakonec se zobrazí červený pruh s uvedením, že předplatné nemá licenci.

Zpráva 1: Nelze ověřit předplatné

Vaše předplatné Office 365 jsme nemohli ověřit, takže většina funkcí   byla deaktivována. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu a restartujte aplikaci.

informace o produktu

Zpráva 2: Aplikace (nelicencovaný produkt)

nelicencovaný produkt

Příčina

Soubor HeartbeatCache.xml je umístěn ve špatné složce.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, odstraňte soubor heartbeatcache.xml pomocí následujících kroků.

  1. Ukončete všechny aplikace Office. 

  2. Přejděte na "C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\Common AppData\microsoft\office\Heartbeat"

  3. Odstranění souboru HeartbeatCache.xml

  4. Spusťte jednu z aplikací Office a soubor bude automaticky umístěn do očekávaného umístění nativní složky.