Office 365 automatické prodlužování licence předplatného se nezdaří, sppcext.dll chybí

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Příznaky

Když se předplatné O365 pokusí prodloužit, licence se nezdaří a nakonec se zobrazí červený pruh s informací, že předplatné není licencované.

Message 1:Couldn't Verify Subscription

We couldn't verify your Office 365 subscription, so most features of <application> have been disabled. Please make sure your're connected to the internet and restart your application.

Snímek obrazovky se zprávou o neověřování předplatného

Message 2: Application (Unlicensed Product)

Snímek obrazovky se zprávou o produktu bezlicencované aplikace

Příčina

V počítači chybí Windows služby SPP.

Řešení

Spusťte kontrolu systémových souborů a opravte všechny chybějící soubory. Postupujte podle pokynů v následujícím článku.

Oprava chybějících nebo poškozených systémových souborů pomocí nástroje Kontrola systémových souborů