Nemůžete se připojit ke službě Azure Information Protection v Office 365

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Poznámka Microsoft Azure ochrana informací byla dříve známá jako Microsoft Azure Rights Management.

Problém

Nemůžete se připojit ke službě ochrany Microsoft Azure informací v Microsoft Office 365.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Azure Information Protection není pro vaši společnost povolená.
  • Síť vám brání v připojení k Azure Information Protection.

Řešení

Tento problém vyřešíte takto:

  1. Ujistěte se, že je vaše společnost povolená pro Azure Information Protection. Další informace o tom, jak to udělat, najdete na následujícím webu Microsoft TechNet:

    Plán nasazení Azure Information Protection

  2. Ve spojení s správcem sítě se ujistěte, že síť splňuje požadavky pro připojení k Azure Information Protection. Požadavky jsou následující:

  • Příchozí a odchozí připojení k *.aadrm.com jsou povolená.
  • Příchozí a odchozí připojení k .cloudapp.net (rmsoprod-b-rms*.cloudapp.net) jsou povolená.
  • Port 443 je otevřený.

Další informace

Další informace o službě Azure Information Protection najdete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Dokumentace k Azure Information Protection

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.