V Office 365 se nemůžete připojit ke službě Azure Information Protection.

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Poznámka: Ochrana informací Microsoft Azure byla dříve známá jako Microsoft Azure Rights Management.

Problém

V Microsoft Office 365 se nelze připojit ke službě Microsoft Azure Information Protection.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Azure Information Protection není povolená pro vaši společnost.
  • Síť vám brání v připojení k Azure Information Protection.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

  1. Ujistěte se, že vaše společnost je povolená pro Azure Information Protection. Další informace o tom, jak to udělat, najdete na následujícím webu Microsoft TechNet:

    Plán nasazení Azure Information Protection

  2. Spolupracujte se správcem sítě a ujistěte se, že síť splňuje požadavky na připojení k Azure Information Protection. Požadavky jsou následující:

  • Příchozí a odchozí připojení ke souboru *.aadrm.com jsou povolena.
  • Příchozí a odchozí připojení ke službě .cloudapp.net (rmsoprod-b-rms*.cloudapp.net) jsou povolena
  • Port 443 je otevřený

Další informace

Další informace o Azure Information Protection najdete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Dokumentace k ochraně informací azure

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na komunitu Microsoftu.