Projekt nemůžete uložit z klienta Project do Project Web Appu.

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Příznaky

Když se pokusíte uložit projekt z klienta Project do Project Web Appu (PWA), zobrazí se následující chybová zpráva:

Následující úloha se nepodařilo dokončit. Typ úlohy: Uložit ID chyby: 12005(0xEE5) Chyba: Frontě se nepodařilo zprávu zpracovat.

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu zastaralých přihlašovacích údajů pro uživatelský účet, který používáte k připojení PWA z Project klienta.

Řešení

Tento problém vyřešíte takto:

  1. Otevřete Ovládací panely.

  2. Klikněte na Správce přihlašovacích údajů Windows přihlašovacích údajů v okně Spravovat přihlašovací údaje a potom odeberte všechny přihlašovací údaje, které jsou uložené v okně Správce -> -> přihlašovacích údajů.

    Snímek obrazovky pro odebrání přihlašovacích údajů v okně Správce přihlašovacích údajů

  3. Otevřete klienta Project a pak se připojte k PWA.

  4. Uložte projekt znovu a zkontrolujte chování.