Při přihlášení k Office 365 se bohužel nedaří přihlásit se.

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Příznaky

Když se pokusíte přihlásit na portál Office 365, zobrazí se tato chybová zpráva:

Omlouváme se, ale máme problém vás přihlásit.

Navíc se může zobrazit následující chybová zpráva:

AADSTS7000112: aplikace ' 00000002-0000-0ff1-CE00-000000000000 ' (Office 365 Exchange Online) je zakázaná.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud je objekt zabezpečení aplikace Exchange Online pro tenanta zakázán.

Řešení

Před provedením těchto kroků se ujistěte, že jsou splněné následující předpoklady:

  • Nainstalujte modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Další informace najdete v článku připojení k Office 365 PowerShellu.
  • Postup provádí globální správce Office 365.

Tento problém vyřešíte takto:

  1. Zkontrolujte aktuální stav objektu služby pro aplikaci Exchange Online. Postupujte takto:

    (Get-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId 00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000).accountenabled
    
  2. Povolte objekt služby pro Exchange Online spuštěním následující rutiny:

    Get-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId 00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000 | Set-MsolServicePrincipal -AccountEnabled $true