Partnerské centrum má dvě úrovně účtů pro partnery MPN.

Odpovídající role: Správce účtu | Globální správce

Vaše společnost má dvě úrovně účtů v Partnerské centrum.

Účet nejvyšší úrovně je globální účet partnera (PGA).

  • Globální účet partnera obsahuje právní obchodní adresu a primární kontakt vaší společnosti.
  • Podrobnosti o globálním účtu partnera si můžete prohlédnout v Nastavení > profilu > organizace Právní profil.
  • Podrobnosti budou také obsahovat ID MPN globálního účtu partnera.
  • PGA je nadřazená vaší společnosti a není používána k přidružení k programům pobídek nebo Cloud Solution Provider.
  • Pro taková přidružení by se měla používat umístění.

Účet druhé úrovně je účet umístění s názvem Partner Location Account (PLA).

Vaše pga může mít v rámci svého obchodního umístění další umístění. Každé umístění má své vlastní ID MPN nebo účet pro umístění partnera. ID MPN umístění použijete pro transakční podnikání a registraci v programech pobídek.

  • Každý účet umístění partnera může mít svou vlastní právní adresu a primární kontakt. Umístění mohou také sdílet právní adresu s globálním účtem nebo s jinými umístěními.
  • Prohlédněte si seznam účtů umístění partnera z Nastavení -> umístění.
  • Všechny účty umístění jsou na stejné úrovni a pod globálním účtem partnera.
  • Správci účtů mohou přidávat umístění.

Struktura účtu.

Další kroky