Samoobslužná podpora zákazníků prostřednictvím Microsoft Office 365 pro správu nebo prostřednictvím Azure Portal

Platí pro: Partnerské centrum | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud for US Government

Odpovídající role: Agent helpdesku

Zákazníci se mohou přihlásit k vlastnímu Microsoft Office 365 pro správu nebo do Azure Portal a spravovat své vlastní účty:

  • Prohlédněte si komunikaci v produktu a oznámení, jako jsou například informace o stavu služby, v Centrum zpráv.

  • Proveďte všechny úlohy konfigurace služby a správy, jako kdyby si zakoupili přímo od Microsoftu. Mezi tyto úlohy patří konfigurace Exchange Online, SharePoint Online, Skype pro firmy nebo jiných služeb, které zakoupili.

Zákazníci, kteří si mají koupit další předplatná nebo zrušit svá předplatná, by měli kontaktovat svého Cloud Solution Provider partnera. Zákazníci nemohou změnit vlastní předplatná přímo s Microsoftem.

Když zákazníci potřebují pomoc s produkty, můžou najít zdroje informací o produktech na podporu. Doporučujeme partnerům, aby na tyto prostředky v prvním kroku odkazují své zákazníky.