Prostředky rozhraní API pro Azure útraty pro správu využití a výdajů na zákazníky na základě rozpočtu

Platí pro: partnerské Centrum | Partnerské centrum provozovaný společností 21Vianet | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud Německo | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud for US Government

partneři Cloud Solution Provider (CSP) mohou zobrazit a spravovat své výdaje na Azure prostřednictvím rozhraní api partnerského centra. Můžou také programově zobrazit výdaje svých zákazníků na rozpočet útraty Azure.

Další informace najdete v tématu scénáře, ve kterých můžou partneři CSP používat rozhraní API partnerského centra ke správě účtů a objednávek zákazníků a partnerů.

Správa využití partnerů

Správa využívání zákazníků

Správa využití předplatných

Správa rozpočtu útraty Azure