Přidání několika uživatelů k zákaznickému účtu vytvořením .csv uživatele

Odpovídající role: Globální správce

Přidejte do účtu zákazníka najednou více uživatelů tím, že do účtu nahrajete datový soubor ve formátu hodnot oddělených čárkami (.csv) Partnerské centrum. Ukázkový datový soubor si můžete stáhnout z Partnerské centrum a pak ho upravit pro vaše použití, nebo můžete vytvořit nový datový soubor pomocí níže definovaného datového modelu.

Požadavky na datový soubor

Pokud chcete k účtu zákazníka přidat více uživatelů pomocí procesu hromadného nahrávání, budete muset splnit následující požadavky:

  • Musíte mít oprávnění globálního správce k zákaznickému účtu.
  • Každý uživatel musí mít jedinečnou e-mailovou adresu připojenou k e-mailové doméně zákazníka.
  • Najednou můžete nahrát až 100 záznamů. Pokud potřebujete přidat více než 100 uživatelů, vytvořte a nahrajte další datové soubory.
  • Všichni uživatelé musí být ve stejném zeměpisném umístění.
  • Zadejte pouze data popsaná níže. Při nahrávání osobních dat se nahrávání nezdaří.

Do datového souboru zadejte následující data:

Název sloupce Popis Omezení
Jméno Jméno uživatele (volitelné pole) Limit 50 znaků
Příjmení Příjmení uživatele (volitelné pole) Limit 50 znaků
Zobrazované jméno Název zobrazený v Partnerské centrum (povinné pole) Limit 50 znaků
E-mail Obchodní e-mailová adresa uživatele ve společnosti zákazníka (povinné pole) Každý uživatel musí mít jedinečnou e-mailovou adresu.
Aktualizace stavu Slouží k určení, jestli se nový záznam uživatele úspěšně vytvořil. **Ponechte prázdné.**

Další kroky