Vyhledání partnera nebo poskytovatele řešení pro zodpovězení otázek týkajících se programů, licencí nebo zákaznických obchodů

Příslušné role: všichni partneři Microsoftu

V tomto článku se dozvíte, jak mohou partneři Microsoftu najít další partnery, kteří jim můžou a jejich zákazníci pomůžou být s produkty a službami společnosti Microsoft.

Různí partneři Microsoftu a poskytovatelé řešení

V ekosystému partnerů Microsoftu existuje spousta typů partnerů nebo distributorů. Mezi ty, které jsou popsány v tomto článku, patří:

  • Cloud Solution Provider (CSP) programy nepřímý prodej a jejich nepřímí poskytovatelé
  • Distributori multilicenčního programu
  • Distributoři OEM

Další informace o partnerských vztazích v programu CSP najdete v tématu různé způsoby práce s ostatními partnery v partnerském centru.

Vyhledání partnera, poskytovatele řešení nebo distributora

Další informace najdete v následující tabulce, která vám pomůžou najít partnera nebo distributora.

Akce Přečtěte si:
Najít nepřímý poskytovatel CSP (pro nepřímé prodejce CSP, kteří ještě nemají přiřazeného nepřímého poskytovatele) Stránka vyhledávání nepřímých zprostředkovatelů Microsoft Partner Network
Hledání poskytovatele řešení multilicenčního programu nebo distributora Stránka hledání poskytovatele řešení Microsoft
Najít distributora kanálu OEM autorizovaný společností Microsoft Stránka vyhledávání OEM pro partnerské Centrum pro zařízení Microsoftu

Další kroky