Použití rozhraní API pro automatizovaná oznámení služby pro komunikaci Přehledy & Office 365 službou Azure

Odpovídající role: Agent pro správu | Globální správce | Sales agent | Agent helpdesku

Office 365 a Microsoft Azure poskytují rozhraní API, které mohou partneři použít k načtení stavu služeb v reálném čase, komunikace v centru zpráv a událostí plánované údržby. Tato rozhraní API jsou veřejně dostupná a partneři je mohou používat jménem svých zákazníků kvůli jejich delegovaných oprávněním správce.

Pro vývojáře jsou k dispozici tato rozhraní API: