Potvrzení způsobilosti pro příjmy v rámci pobídek

Odpovídající role: Správce pobídek | Globální správce

Než budete moci za svou práci v programu pobídek platit, musíte nejprve dokončit všechny nezbytné podmínky způsobilosti.

Jak můžu zkontrolovat nárok na příjmy a pravidla způsobilosti pro výnosy?

  1. Přihlaste se k programu Pobídky pro partnery.
  2. Posuňte se dolů k dokumentům pro váš program, který vás zajímá, a vyberte odkaz na dokument pro příslušný program.
  3. V tomto dokumentu si přečtěte části Podmínky způsobilosti partnera a Pravidla způsobilosti pro výnosy.

Další kroky