Začínáme s programovým přístupem k analytickým datům

Tato příručka vám pomůže začít používat programový přístup k datům Partner Přehledy Analytics. Dozvíte se, jak prostřednictvím kódu programu přistupovat k analytickým sestavám za účelem monitorování výnosů, ACR, hodnocení výkonu a inteligentních přehledů za účelem zvýšení ziskovosti. Vylepšené analytické nástroje umožňují jednat na základě výsledků výkonu a udržovat lepší vztahy se zákazníky a prodejci. 

Pomocí metod a rozhraní API zdokumentovaných v této příručce můžete naplánovat vlastní sestavy a ingestovat klíčové datové sady do interních analytických systémů.

Rozhraní API pro přístup k sestavám partnerských přehledů umožňuje asynchronně plánovat vlastní sestavy analytických dat. Tato funkce umožňuje definovat dotazy nebo šablony pro vytváření sestav na základě vašich potřeb, nastavit plán a získat včasné a důvěryhodné sestavy v naplánovaných intervalech.

Klíčovou hodnotou programového přístupu k analytickým datům partnerských přehledů je přizpůsobené vytváření sestav a integrace s interními systémy a platformami BI.

Poznámka

Partneři k jednorázovému onboardingu k rozhraní API potřebují vyhrazené inženýrské prostředky.

Další kroky

Požadavky pro programový přístup k analytickým datům