Poskytování technické podpory, která zákazníkům pomůže s konfigurací, spravování a používáním jejich předplatných

Odpovídající role: Role globálního | Správce správy uživatelů | Agent helpdesku | Agent pro správu

Jako partner Cloud Solution Provider (CSP) máte delegovaná oprávnění správce, která vám poskytují přístup k prostředím vašich zákazníků. Tato oprávnění vám poskytují možnost přímo podporovat, konfigurovat a spravovat předplatná vašich zákazníků.

V Partnerské centrum můžete:

 • Zobrazení stavu služeb zákazníkům
 • Zobrazení incidentů služeb zákazníkům

Provádění úloh správy pro zákazníky

 1. V nabídce Partnerské centrum vyberte Zákazníci. V seznamu vyberte zákazníka.
 2. V nabídce zákazníka vyberte Správa služeb.
 3. V části Spravovat služby zvolte službu, ve které potřebujete pracovat, abyste otevřeli portál pro správu služby.
 4. Pokud zjistíte problém s účtem zákazníka, jako je vypnutí služeb nebo snížený výkon, začněte kontrolou stavu služby. Viz Kontrola stavu služby.
 5. Pokud chcete microsoftu průběžný problém eskalovat, odešlete žádost o službu. Viz Hlášení problémů jménem zákazníka.

Pokyny k podpoře partnerů Microsoftu

Partneři, kteří provádí transakce v modelu CSP, jsou důvěryhodným poradcem pro jejich zákazníky a vlastní vztah od konce, včetně podpory v případě, že má zákazník dotaz nebo problém. Prostřednictvím kontaktních bodů podpory mohou partneři získat další informace o zákazníkovi a jeho podnikání a identifikovat nové služby a řešení, které podporují hodnotu.

Aby partner splnil požadavek na podporu, může znovu prodávat podporu od jiné entity, může předávat na externího partnera celou nebo část své struktury podpory nebo může nastavit strukturu, která bude poskytovat podporu přímo. Partner může účtovat poplatky za celou podporu nebo část podpory poskytované zákazníkům. Partner by měl zákazníkům poskytnout podporu, hodiny služby, způsob kontaktování a ceny (pokud se za podporu bude účtovat).

Partneři musí dostávat příchozí žádosti o podporu od zákazníků, diagnostikovat problémy s co nejlepší schopností partnera a pak vyřešit problémy, které jsou v rozsahu standardních hranic podpory. Pokud partner nemůže problém vyřešit, může problémy eskalovat microsoftu prostřednictvím následujících vozidel podpory:

 • Podpora komerčních problémů je dostupná všem partnerům v programu CSP.

 • Podpora technických problémů je dostupná prostřednictvím:

  • Premier Support pro partnery (na základě poplatků)
  • Rozšířená podpora pro partnery (na základě poplatků)
  • Signature Cloud Support (součástí kompetence Gold/Silver)

Poskytování fakturace, správy předplatných a technické podpory

Každá online služba má specifické a podrobné požadavky na poskytování fakturace, správy předplatných a technické podpory zákazníkům. Další informace naleznete v tématu:

Další kroky