Resetování hesla uživatele v partnerském centru

Příslušné role: globální správce

Poznámka

pokud jste se zaregistrovali v programu Cloud Solution Provider (CSP) v Microsoft Cloud německu, přečtěte si téma správa uživatelů v partnerském centru pro Microsoft Cloud německo , kde najdete informace o resetování hesla uživatele.

Pokud uživatelé zapomene hesla, přiřaďte jim dočasné heslo. Můžou ho použít při příštím přihlášení do partnerského centra.

Resetování hesla uživatele jako správce

  1. přejít na Nastavení > správa uživatelů

  2. Vyberte uživatele ze seznamu.

  3. V dolní části stránky vyberte možnost resetovat heslo.

  4. Zobrazí se potvrzovací obrazovka s dočasným heslem. Zkopírujte dočasné heslo a odešlete ho novému uživateli – dočasné heslo nebude po opuštění obrazovky dostupné. Když se uživatel poprvé přihlásí, zobrazí se výzva k aktualizaci hesla.

Další kroky