Použití partnerského centra k prodeji předplatných zákazníků z komerčních produktů na webu Marketplace

Příslušné role: Agent pro prodej

jako partner v programu Cloud Solution Provider (CSP) můžete použít partnerské centrum k prodeji předplatných produktů SaaS (Software jako služba), které byly publikovány na komerčním webu marketplace (Microsoft AppSource a Azure Marketplace) nezávislým dodavatelům softwaru (isv).

To vám může přispět k odlišení vaší firmy a poskytovat vašim zákazníkům softwarové sady, které řeší konkrétní obchodní potřeby. Licence a odběry můžete spravovat pro tyto produkty SaaS na webu Marketplace stejně jako u produktů Microsoftu.

Informace o tom, jak partneři v programu CSP můžou používat komerční tržiště, najdete v tématu Přehled komerčního tržiště pro poskytovatele cloudových řešení.

Další informace o různých rolích ISV na komerčním webu Marketplace najdete v tématu Nejčastější dotazy k webu Marketplace.