Přidání aplikace Azure AD (instančního objektu) v partnerském centru

Příslušné role: globální správce

v programu pro komerční tržiště v partnerském centru teď můžete do svého účtu partnerského centra přidat aplikaci Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (instanční objekt) jako uživatele. (To jste na svém účtu portál partnerů cloudu (CPP) mohli provést dříve. Teď, když jste migrovali do partnerského centra, je účet CPP jen pro čtení.)

Poznámka

Instanční objekt je synonymem pro aplikaci Azure AD.

Přidat aplikaci Azure AD (instanční objekt)

  1. z řídicího panelu partnerského centra vyberte Nastavení a pak vyberte nastavení vývojáře.

  2. Vyberte Uživatelé a pak vyberte Přidat aplikace Azure AD.

  3. Vyberte existující aplikaci Azure AD nebo vytvořte novou.

  4. Pokud vytvoříte novou aplikaci Azure AD, zahrňte tyto informace:

    • Adresa URL odpovědi: adresa URL, kde se uživatelé můžou přihlásit k používání vaší aplikace Azure AD.

    • Identifikátor URI ID aplikace: logický identifikátor pro aplikaci Azure AD, který se zobrazí, když pošle žádost o jednotné přihlašování do Azure AD.

    • Role zabezpečení: správce rolí (stejné jako role Owner v CPP) a Developer (stejné jako role Přispěvatel v CPP) platí pro program komerčního tržiště v partnerském centru a je možné ho přidružit k této aplikaci Azure AD.

Další kroky