Centrum pro správuThe admin center

Centrum pro správu je centrální umístění, ve kterém správci tenantů a správci prostředí spravují zásady pro data a prostředí příslušné organizace.The admin center is the central location where tenant admins and environment admins manage an organization’s data policies and environments. Jakékoli změny, které v centru pro správu uděláte, jsou hned dostupné uživatelům v celé organizaci.Any changes you make in the admin center are immediately available to users within the organization.

Zobrazuje přehled centra pro správu

Přístup do centra pro správuAccess the admin center

ProstředíEnvironments

Zjistěte více o použití prostředí ke správě uživatelů, oprávnění a rolí.Learn more about using environments to manage users, permissions and roles.

Zásady pro dataData policies

Přečtěte si více o použití zásad pro data k vytváření pravidel, která řídí způsob sdílení obchodních dat mezi službami v tocích.Learn more about using data policies to create rules that manage how business data is shared between services in flows.

Další krokyNext steps