Fáze vytváření

Nyní jste naplánovali a navrhli, jak chcete svůj proces automatizovat. Dalším krokem je nastavení automatizace.

Základní kroky pro cloudové toky

  1. Vytvoření cloudového toku v Power Automate.

  2. Určete událost nebo trigger, kterým chcete zahájit tok s konektory. Na základě způsobu, jakým chcete spustit automatizaci, určíte, jakou událost chcete použít ke spuštění vašeho toku Power Automate.

  3. Přidání akcí a podmínek.

Více informací: Vytvořte cloudový tok v Power Automate, Vytvořte tok ze šablony v Power Automate

Základní kroky pro desktopové toky

  1. Vytvořit nový desktopový tok v Power Automate Desktop.

  2. Přidejte akce a nastavte konfiguraci.

  3. Definovat vstupy a výstupy.

  4. Otestujte připojení k desktopovému toku, který jste vytvořili.

  5. V případě potřeby nastavte triggery a propojení mezi cloudovými toky a Power Automate Desktop.

Note

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).