Katalog výukových materiálů o prodeji a marketingu pro partneryPartner Sales and Marketing Learning Catalog

Máte se starat o zákazníky a pomáhat jim při nákupu správného řešení?Are you responsible for helping your customers buy the right solution?

Následující katalog je uspořádán od klíčových znalostí po konkrétní domény a od nejzákladnějších po nejpokročilejší.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. Pokud obsah existuje ve více formátech, dáme vám vědět, abyste si mohli vybrat formát školení, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

SeznámeníGet started

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Základy Microsoft Power PlatformMicrosoft Power Platform Fundamentals Další informace o součástech systému Power Platform, způsoby připojení dat a způsob, jakým organizace mohou tuto technologii využítLearn about the components of Power Platform, ways to connect data, and how organizations can leverage this technology Kurz je vedený instruktorem osobně nebo online, náklady se liší podle oblastí a partnerů.Instructor-led in person or online training, cost varies by region and partner 2 dní2 days