Odebrání toku s podporou řešeníRemove a solution-aware flow

Z řešení můžete tok odebrat nebo ho můžete z prostředí úplně odstranit.You can either remove a flow from a solution, or delete the flow from an environment entirely.

AkceAction VýsledekResult
Odebrat z tohoto řešeníRemove from this solution Tok se odebere z vybraného řešení, ale v prostředí zůstává dál.The flow is removed from the selected solution, but it remains in the environment. Tok můžete později použít v jiných řešeních v prostředí.You can use the flow in other solutions in the environment at a later date.
Odstranit z tohoto prostředíDelete from this environment Tok se odstraní. V prostředí není k dispozici.The flow is deleted; it is not available in the environment.
  1. Přihlaste se k Power Automate a vyberte Řešení v levém navigačním panelu.Sign in to Power Automate, and then select Solutions from the navigation bar.

  2. Vyberte řešení, které obsahuje tok, který chcete odstranit.Select the solution that contains the flow you want to delete.

  3. Vyberte ... (Víc příkazů) pro váš tok, vyberte Odebrat a potom vyberte Odebrat z tohoto řešení nebo Odstranit z tohoto prostředí.Select ... (More Commands) for your flow, select Remove, and then select either Remove from this solution or Delete from this environment.

Další informaceLearn more